Samen met Onze Lieve Vrouw naar PinksterenOLV Pinksteren

De voorbije weken zagen we het beeld van Maria op verscheidene wijzen verschijnen in onze kerk. En als wij het goed overdenken kunnen we haar leven laten samenlopen met dat van ieder van ons.

Zij ging tijdens de Goede Week mee de tocht van haar zoon.
Hoeveel “Maria’s” gaan ook niet in deze tijd van pandemie, van veel lijden, deze weg met hun kinderen, met ouders, met vrienden ….

In het begin van de maand mei, toen wij nog volop de Paastijd vierden, kwam Maria onder het kruis te staan, naast het open graf. Ze stond er stil, ze gaf ons houvast.
Mét haar bidden wij:

“Wij groeten U Maria, koningin en moeder vol goedheid. Bij U vinden wij houvast, vreugde en hoop.
Wij roepen U aan op onze pelgrimstocht in dit leven, wees vooral in deze tijd overal ter wereld de lijdende mensheid nabij.
Gedenk ieder van ons, zie barmhartig op ons neer en help ons in dit leven de weg te gaan met Jezus Uw Zoon. Moeder vol goedheid en eindeloze liefde, bij U vinden wij troost.”

OLV Hemelvaart

Ook met Hemelvaart bleef zij dicht bij het kruis, nu ook omringd door enkele gelovigen met wie we al samen Eucharistie mochten vieren. Zij keek ten hemel zoals wij, maar geeft ons de warmte van haar geloof zodat we ons niet moeten blindstaren.

Op het ogenblik van dit schrijven, vatten we de noveen van Pinksteren aan. Het Mariabeeld naast het altaar veranderde opnieuw.

Nu zit Maria met open handen en daarin haar Zoon. Een uitnodiging opdat ook wij vol vertrouwen ons aan die zorgende handen, met die zachte blik in de ogen, mogen geven.

OLV Pinksteren

Wereldwijd werd dit jaar ook weer de gebedsmarathon gehouden op vraag van Paus Franciscus. Het was troostend en bemoedigend hoe overal ter wereld, en ook in eigen land vanuit Banneux, de Mariaoorden werden bezocht. Zoals de liturgie van Pinksteren ons voorhoudt, kunnen we ook hier zeggen:

“Ieder van ons hoort hen spreken in zijn eigen taal, maar wij horen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden in de kracht die Moeder Maria ons geeft.”