Najaarsprogramma OKRA Sint-Antonius

20 september: Humoristische namiddag
18 oktober: voordracht, Dr. Klockaerts
15 november: Quiz
13 december: Kerstfeest