Zomervakantie

We wensen je van harte allemaal een gezellig verlof: veel ademruimte voor iedereen, deugddoende ontspanning met respect, eerbied en discipline voor wat ons opgelegd en aangeraden wordt. Vele mensen onderhouden nog stipt de voorgeschreven maatregelen, maar anderen worden nonchalant.

Het woord vakantie komt van het Latijnse woord “vacare”, leeg maken. Dat deden we: onze boekentas leegmaken, schriften, cursussen, en lesboeken op het schap zetten onder het oog van een zorgzame moeder; veel moest nog dienen in het nieuwe schooljaar. Geen lockdown, de grenzen open, genieten van de zon, het strand, de zee en mensen, van een goed boek of een gezellige babbel op een terrasje, of kunnen genieten van een wandeling in Gods mooie natuur, kunstwerken bewonderen bij een bezoek aan een kerk of museum.

Vergeten we niet de jeugdleid(st)ers van KSA, Chiro of Scouts en de mensen die vrijwillig belangloos zorgen voor sport, ontspanning en eten…. In een mensenleven doet liefde en vriendschap mensen herleven, herademen, en openbloeien.

 

God die ons nabij zijt, Gij leeft dieper in ons dan wij in onszelf.
Gij kent de hunker van ons hart naar een groot geluk dat we maar niet vinden.
Gij doorgrondt hart en nieren en kent ons in onze diepste verborgenheid.
Gij weet wat ons het meest ontbreekt in ons tastend zoeken naar een leven van volkomenheid.
Maak ons hart ontvankelijk voor de ontmoeting met U, die Liefde zijt.
Wat onmogelijk lijkt, wordt dan mogelijk: dan kunnen we gelukkige mensen worden
die elkaar tot zegen zijn. 
(Levensecht)