Afscheid nemen

Hoe dikwijls moet een mens afscheid nemen in zijn leven. Het gebeurt alle dagen, dicht bij en veraf. Meestal staat men er niet stil tot het weer één van je geliefden treft.

GevallenBlad

Toon Hermans schreef het zo:

Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om.
 U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen.
 U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van mijn tranen.
 Laat die gedachte mijn troost zijn. U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.”

God zij dank is er ons geloof, dat helpt maar neemt de pijn niet weg. Het leert je Amen zeggen en dankbaar zijn om wat je samen mocht beleven. Er is verdriet in het hart, leegte en gemis, maar ook dankbaarheid om wat je samen mocht beleven en weten: ze zijn in goede handen en ze toonden ons een weg om verder te leven.

GevallenBladAanBoom