Dankbaarheid, doorleefd geloof, en liefde over de dood heen

Op 15 augustus vieren christenen tegelijk de dood, de verrijzenis, het binnengaan in het paradijs en de kroning van Maria als koningin van de hemel. Niettemin blijkt uit het Magnificat dat Maria beseft dat zij al het goede dat haar overkomt aan de Heer te danken heeft. Haar onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem maakt van haar de gelovige bij uitstek. Maria was ook bij Zijn kruisdood … wat moet zij ongemeen hard geleden hebben. Maar God laat haar niet los, en neemt haar op, terug dichtbij Hem. Uiteenlopende emoties dus op één dag gevierd.

Genomen uit het Salve Regina, met daaronder een mooie versie uitgegeven door Canto Catolico in volle corona-tijd:

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid,
Ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen wij, tot u smeken wij, zuchtend en wenend
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Bid voor ons, heilige moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.