Nieuw school- en werkjaar

Er lijkt dit jaar geen sprake van komkommertijd met mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld en opgedrongen visies, terwijl anderen vechten tegen vuur en waterellende. Wetenschappers – als het ware profeten van deze tijd – uiten hun zorgen over de onheilspellende klimaatrapporten. Tegelijkertijd beleven we hier in Aalst een bijna ouderwetse kwakkelzomer.

Bij dit schrijven is het half augustus, en beginnen ouders alle schoolgerief te verzamelen voor hun kroost. Soms moeten ze hiervoor samen met de kinderen naar de winkels om boekentassen, boeken en schrijfgerief. Ik zie nu ook elke dag het onderwijzend personeel voorbijtrekken. Er zijn vergaderingen, taken om te bespreken, en klaslokalen worden in orde gebracht. Directeurs buigen zich over herkansingen, nieuwe eindtermen en inschrijvingen. Voor velen zullen de eerste schooldagen emotioneel verlopen, met hier en daar een traan, niet alleen bij de kinderen die zich eigenlijk wel snel aanpassen.

Binnenkort start ook een nieuw pastoraal werkjaar. Naast de gewone eucharistievieringen, zien we vooral doopvieringen en alvast enkele huwelijken. Wel merken we dat gouden jubilea (voorlopig) niet (meer) in de kerk worden gevierd. In september staat ook de vormselviering nog op het programma.