Heb moed, ga open!jezus geneest een man

Eén september. Waar de vaccinatiegraad hoog is, kan alles terug open. We nemen – na lange maanden – meer nog dan anders met de hele maatschappij een nieuwe start. Toch is corona nog lang de wereld niet uit, en hetzelfde geldt voor natuurrampen, oorlogsgeweld en onderdrukking. Het versoepelen van de corona-regels zal ons niet bevrijden van ellende, niet op het wereldtoneel, niet in onze huiskamers.

Zo’n drieduizend jaar geleden zei Jesaja “Heb moed, vrees niet, want jullie God komt, en hijzelf zal jullie bevrijden.” Duizend jaar later was er Jezus… Maar hij trekt de politieke kaart niet. Neen, waar hij ook komt, wie het ook is, Hij heeft oog voor de gewone mens met z’n dagdagelijkse grote en kleine zorgen. Hij leeft mee, en is respect- en liefdevol nabij. Dat werkt helend en bevrijdend.

jezus geneest een man 2

“Ga open”… geldt niet enkel voor de doofstomme. Elk van ons kan/mag zich laten raken. Elk van ons kan raken. Bij deze nieuwe start wens ik u veel deugddoende, troostende, enthousiasmerende, warme, hartelijke “aanrakingen”.