Corona-veilig vieren in de kerk

Update vanaf 14 februari 2022

Onder code oranje blijven de corona-maatregelen die gelden in de kerk grotendeels ongewijzigd: 

  • afstand houden,
  • handen ontsmetten en
  • goed ventileren van de binnenruimtes 

Opgelet: de mondmaskerplicht geldt vanaf zaterdag 19 februari vanaf de leeftijd van 12 i.p.v. 6 jaar.

Update vanaf 20 november 2021

Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang. Er wordt wel met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

Opgelet:

  • het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht
  • meer in het algemeen blijven voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is nog niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen iedereen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren,  in het belang van de eigen gezondheid én die van de medemens.

Meer details zijn te vinden op: Vanaf 20 november 2021 mondmaskerplicht verplicht vanaf 10 jaar

De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 

Update vanaf 29 oktober 2021