Corona-veilig vieren in de kerk

Brief Deken Marc

De erediensten kregen groen licht om vanaf woensdag 1 september 2021 samen te vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Enkel het mondmasker blijft verplicht.

Het Ministerieel Besluit, dat op 26 augustus 2021 verscheen in het Staatsblad, stelt in artikel 14 dat social distancing (1,5 meter afstand) niet meer van toepassing is in de gebouwen van de eredienst en tijdens de uitoefening van de eredienst. Ook de maximumgrens van het aantal gelovigen valt weg. Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst. Alle andere maatregelen werden geschrapt.

Dit wil niet zeggen dat wij niet meer voorzichtig moeten zijn want het virus is nog niet overwonnen. De huidige maatregelen in Brussel blijven wel behouden. 

Marc Verwaeren, Pastoor-deken

Protocol liturgische vieringen

Alle afspraken werden vastgelegd in een protocol voor de erediensten in ons land. We vatten graag nog eens samen wat er verandert, en de meest belangrijke aspecten waar we nog steeds aandacht voor moeten hebben.

We niet meer van toepassing is:

  • Er is geen maximumgrens voor het aantal aanwezige gelovigen.
  • Social distancing (1,5 meter afstand) is niet meer verplicht in de kerk en tijdens de vieringen.

Wat wél behouden blijft:

  • Fysieke aanrakingen tussen personen blijven verboden, behalve uiteraard tussen de leden van eenzelfde huishouden.
  • Bedekken van de mond en de neus met een mond(neus)masker bij het betreden van de kerk en tijdens de hele duur van de eredienst. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor koren: “Gezangen maken inherent deel uit van elke eredienst. De koorleden, de voorzangers en de sprekers mogen zingen of praten zonder mondneusmasker".

Wie het uitgebreide en volledige protocol wil nalezen, kan dit op Protocol voor erediensten vanaf 1 september 2021.

Nieuwe normaal?

Geleidelijk aan is de toestand dus aan het normaliseren. Ook in de kerk staan de stoelen weer op hun vertrouwde plaats. Maar, niet vergeten, in de kerk blijft een mondmasker wel verplicht. Dat hoeft echter niet in ‘t Capucientje…