Als de ouderdom pijn doet ...

Marinus van den Berg heeft een mooi boekje geschreven, getiteld “Als de ouderdom pijn doet”. Oud worden, is mooi; maar oud zijn, valt niet altijd mee. Het is het begin van een nieuwe levensfase.

Ik ontmoet hier op straat nog vele mensen vol vitaliteit. En gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten, bezoeken of al eens op een terrasje gezellig bijeen zijn.

Niet voor allen echter is ouder worden een goede ervaring. Sommige mensen hebben echt pech omwille van gezondheidsperikelen of verlies van een dierbaar mens. Dan is er eenzaamheid en verdriet in het hart.

Wat wel altijd blijft gelden, zijn de waarden, zoals warmte, genegenheid, nabijheid en vriendschap. Je kan ze beleven in alle omstandigheden. Jezus’ groot gebod “Heb elkander lief” blijft actueel en een uitdaging om het te beleven en te vertalen in een concrete context.