Allerzielen

In november denken we misschien wel nog vaker dan anders aan onze doden. Of zeggen we beter “aan onze overledenen”? Zij zijn over hun lijden, dat hopen wij, dat geloven wij. Ook Maria Magdalena ging naar het graf van haar vriend Jezus. Er het lege graf aantreffen was een extra pijnlijke ervaring. Ze was ontredderd, tot ze Zijn stem hoorde. Over de dood heen, komt er een nieuwe verbondenheid. Elk van ons draagt zijn/haar geliefde mee in hart en geest.

Tot Maria Magdalena zei Jezus: “Hou me niet vast, maar laat me leven.” Moge ieder van ons ook verrijzenis beleven, het opstaan en weer gaan leven. Dat we elkaar - als engels bij het graf - kunnen troosten en zeggen “uw geliefde leeft” omdat we geloven in hun verrijzen, en dat dat die zo pijnlijke leegte vult.

Allerzielen2021

 

Allerzielen is terugdenken aan mensen die bij ons waren,

maar niet meer onder ons zijn.

Allerzielen is terugdenken aan dierbaren die in ons hart

en in onze liefde voortleven

over de muur van het sterven heen.

Allerzielen is de pijn weer voelen van het afscheid

maar is blijven geloven in het eeuwig leven.

Allerzielen is beseffen dat wij op weg zijn

naar het beloofde land,

waar we ooit elkaar zullen weerzien.

Heer geef allen de eeuwige rust.