LevenVanuitDeDoopTegelWaarom werden we gedoopt? Waartoe zijn we gedoopt?

De uitnodiging

Voor de meerderheid onder ons is dit wellicht iets waarover onze ouders beslisten toen we nog een baby waren, en dat diende als noodzakelijke initiator tot de andere sacramenten die we als adolescent en volwassene vervolgens bewuster meemaken. Toch betekent gedoopt zijn veel meer dan dat, en is het iets waar we ons dagdagelijks bewust kunnen van zijn, iets wat ons blijvend vormt en waar we aan kunnen werken. 

Onze Gentse bisschop, Lode Van Hecke, nodigt elk van ons uit om samen - tussen de advent en pinksteren - na te denken over de betekenis van ons doopsel, om ons er opnieuw in te verdiepen, ons (opnieuw?) in te wijden in dit fundamentele sacrament.

De catechese voor iedereen

De catechese biedt meerdere mogelijkheden om deze verdiepende tocht te maken: alleen in reflectie of gebed op eigen ritme, of samen met anderen in de kerkgemeenschap of tijdens extra activiteiten die hierrond worden georganiseerd. Er is een "tochtboek" dat uitgedeeld wordt tijdens de komende Eucharistievieringen, maar dat ook online gepost wordt, samen met andere extra informatie (www.levenvanuitdedoop.be). Het voorwoord kan u hier alvast ook downloaden. 

Concreet beleven we deze catechese op het ritme van de liturgie, en doen we dat stapsgewijs. Het doopproject is dan ook opgevat als een tocht, een parcours met acht stappen:

  • Stap 1: Je klaarmaken voor de tocht - één tot twee weken voor de start van de advent
  • Stap 2: Samen aan de start - 1ste zondag van de advent (28 november 2021)
  • Stap 3: Jij bent Mijn geliefde - Doop van de Heer (9 januari 2022)
  • Stap 4: Eén in de doop - Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen (16 tot 23 januari 2022)
  • Stap 5: Een doopkuur - Veertigdagentijd (2 maart tot 3 april 2022)
  • Stap 6: Doop en vernieuwing van de doopgeloften - Paaswake (16/17 april 2022)
  • Stap 7: Nieuwe mensen worden - Paastijd (18 april tot 4 juni 2022)
  • Stap 8: Leven vanuit de Geest - Pinksteren (5 juni 2022)

Gaan jullie mee? 

LevenVanuitDeDoop