Polyfonie...

Terugblik op het concert De Vlaamse Polyfonisten. 

Het was een gelezen mis die avond van 23 oktober in de Sint-Antoniuskerk. Diezelfde avond vond nl. een benefietconcert plaats van het ensemble Polyfoon in samenwerking met Rosarioconsort o.l.v. Lieven Deroo, afkomstig uit Aalst. En dus moest een en ander in de kerk tijdig herschikt worden. Zoals de naam van het ensemble het aangeeft stond vnl. geestelijke koormuziek van oude Franco-Vlaamse meesters uit de 15e en 16e eeuw, ook Polyfonisten genoemd, op het programma.

Het betrof een wegens corona uitgesteld concert, dat voorzien was in de St. Martinuskerk maar door restauratiewerken werd verplaatst naar de St. Antoniuskerk. Naast middeleeuwse componisten kwamen ook enkele hedendaagse toondichters uit onze streek aan de beurt: met name vader en zoon Van Ingelgem. Deze laatste was trouwens aanwezig op dit hoogstaand muzikaal evenement. 

Tegelijk was het concert een benefietoptreden als steun aan het MaMuzefonds (ALS-liga). ALS-patiënten hebben een grote zorgnood en dit fonds wil hun deelname aan het sociale leven bevorderen. Op het einde werd een bloementuil overhandigd aan Annemie Van de Winkel, lid van het koor, wiens echtgenoot Jan aan ALS is overleden. Mede dankzij haar inzet werd dit muzikaal gebeuren een succes. 

Een receptie in het Capucienenzaaltje vormde een waardige afsluiter van dit bijzonder geslaagd initiatief.