logo kerkleven

Herabonnering parochieblad Kerk en Leven

Hoe belangrijk is verbondenheid in uw leven? Precies in deze periode, nu ons leven zwaar wordt verstoord door het coronavirus, herontdekken we het belang van de band die we met elkaar hebben.

Via Kerk & leven werken we met z’n allen week na week aan meer verbondenheid. De band tussen mens en God, maar net zo goed tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen parochie. Daarom brengen we wekelijks – zowel lokaal als diocesaan en nationaal – verhalen over samenwerking, solidariteit en naastenliefde.

Als abonnee op het parochieblad kreeg u onlangs een gepersonaliseerde brief met overschrijvingsformulier in de bus om uw abonnement op het parochieblad van Aalst Linkeroever voor 2021 te hernieuwen.

Is dat nog niet gebeurd, schrijf dan 40 euro over op BE73 2930 0049 5260 van Kerk en Leven Aalst, met vermelding van uw abonneenummer (1833xxxx, te vinden boven uw adres in de rechterbovenhoek van het parochieblad). Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

Doe uw overschrijving in elk geval vóór 15 november 2020.

Samen maken we werk van meer verbondenheid. Alvast bedankt.

Wist u trouwens dat u ook online allerlei artikels kan lezen?