Spijt...

Gelezen in een interview met een 18-jarige studente die haar studies Filosofie had aangevat: ze sprak over de “12 dingen waar de mensen spijt van hebben als ze op hun sterfbed liggen”… Zware kost voor haar toenmalige begin van het academiejaar!

Ik aarzelde even om de ‘alleswetende zoekmachine’ (computer) te raadplegen. Als je zo jong bent, kan je er alleen maar bij winnen. Maar met het vorderen van de jaren ligt dat even anders. Soms is het beter niet te weten dacht ik…

Toen ik de betreffende uitspraken onder ogen kreeg, realiseerde ik me dat ze niet dik lopen die op een ‘voltooid’ leven kunnen terugblikken. Want blijft de vraag: ‘Wàt is Voltooid?’ Of, beter gezegd: Wie of Wat beslist over een/ons Voltooid leven? Het boek Prediker dat we dit jaar in onze maandelijkse Bijbelgroep ter hand nemen verklaart droogweg dat ‘tijd en toeval’ grotendeels onze levensweg bepalen.  

Zoals onze komst in deze wereld niet in onze eigen handen ligt, zo ontglipt ons ook de uiteindelijke Voltooiing. Iedereen gelijk. Best zó.

Marcel.