Gebed in examentijd

Bezorg onze studenten een helder hoofd, 
zodat ze kunnen bewijzen wat ze hebben geleerd. 
Geef onze examinatoren een open hart, 
zodat ze in elke student het beste zien. 
En geef aan beiden de moed om vol te houden.

Laten wij bidden voor de studenten 
die in deze dagen en weken worstelen 
met grote hoeveelheden leerstof 
en met stress in allerhande vormen. 
Verlicht hun geest 
en help de mensen die hen omringen 
om er voor hen te zijn als ze het nodig hebben.

Geef in deze examentijd 
moed en doorzettingsvermogen aan alle studenten 
en help hen te laten zien wat ze kunnen. 
Geef uw geest van rechtvaardigheid en mildheid 
aan alle examinatoren. 
Omring hen allen met mensen 
die in deze drukke periode 
voor de nodige verlichting zorgen.

Het is weer examentijd. 
Laat uw geest van wijsheid neerdalen 
in de hoofden van alle studenten, 
zodat ze heldere lijnen zien in wat ze geleerd hebben 
en hun kennis ook na het examen kunnen aanwenden 
voor het welzijn van iedereen. 
Laat uw geest van barmhartigheid neerdalen 
in de harten van de examinatoren, 
zodat ze de inspanningen van hun studenten ten volle waarderen.

Geef rust en wijsheid aan scholieren en studenten. 
Geef welwillendheid en mildheid aan leraars en professoren. 
Geef geduld en empathie aan meelevende gezinsleden van beide groepen. 


Leg uw troostende hand op alle studenten 
die in deze dagen worstelen met examens- of thesisleed. 
Help hen om het beste van zichzelf te geven 
en nooit het bredere perspectief uit het oog te verliezen.

Kolet Janssen