Kerstmis in woonzorgcentrum Sint-Job

Thuis maken we het gezellig, wat groen, wat licht, een boom, een stalletje … Zo is ook de sfeer in Sint Job. Overal waar je komt is er licht, een mooie boom en zowaar engelen die de boodschap brachten dat er "Op 21 december om 10.30 u een kerstviering doorgaat in de mooi aangeklede cafetaria en voorgegaan door een priesterlijke herder Pater Paul", - en dat is voor velen goed nieuws, - blijde boodschap!

Wat kan een mens méér wensen?

Ongeveer 35 aanwezigen, waarvan sommigen in feestkledij, al dan niet zelfstandig of gebracht door de “engelen”, deden hun intrede. Wat kan een mens méér wensen?

Men begon al goed te repeteren vóór we goed en wel van start gingen. Het oude kerstverhaal werd met aandacht gevolgd. Terwijl de H. Communie werd aangereikt hoor je al eens iets: "Dat is al héél lang geleden", en je krijgt hiervoor een dankbare glimlach. En ook..."Oei, ik heb al gegeten". Ja, zij stammen nog uit de tijd dat men volledig nuchter moest zijn, maar dan weer die dankbare blik omdat het vandaag kan.

Dat Kerstmis het wonder-gebeuren wordt waar mensen elkaar blijven ontmoeten en zorg dragen, de één voor de ander...

Engelen zijn als sterren die niet alleen schitteren maar ook waken en zij laten hun licht schijnen en zijn bewaarder voor wie toch even was ingedommeld.

Wij weten dat we met deze viering weer wat hoop brachten, en de pijn doen vergeten, dat we liefde brachten en bemoediging. Daarom wensen we dat elk van deze bewoners echt thuis mag zijn in Sint-Job, dat Kerstmis het wonder-gebeuren wordt waar mensen elkaar blijven ontmoeten en zorg dragen, de één voor de ander.

Na de viering hebben we de vier kaarsen gedoofd, maar er brandde een vlammetje van geluk in ieders hart en die boodschap werd ook meegegeven in een mooi kerstkaartje.