Naar een levendige kerkgemeenschap

Paus Franciscus nodigt  de gemeenschappen uit tot reflectie, na denken om nieuwe dynamische  initiatieven te ontwikkelen. Hij stimuleert  de geloofsgemeenschap om durvend en creatief  te zijn, nadenken  over doelstellingen, structuren en stijlen om de nieuwe evangelisatie te animeren; hoe een aantrekkelijke levendige gemeenschap opbouwen. Of zoals Mgr. De Kesel het zegt: hoe kan men geraakt worden door de kracht en de schoonheid van het Evangelie: de synodale weg naar een levendige Vlaamse kerkgemeenschap.