Covid: zorg en nazorg

De coronamaatregelen werden heel wat versoepeld en het "oude", vertrouwde leven" lonkt. Laten we allen waarderen die gezorgd hebben voor zieken, voor hen die de verspreiding van corona verhinderden, voor allen die voorzichtig  waren in hun contacten, voor de wetenschappers die gezocht hebben naar gepaste vaccins.

Alles is met alles verbonden, ten goede en ten kwade.

Toch moet de pandemie ons blijvend doen nadenken over onze levensstijl. Hoe verhouden wij ons tot onze medemensen en tot het milieu? Droegen onze gewoontes of onze levensstijl niet bij aan het ontstaan en verspreiding van corona? Alles is met alles verbonden, ten goede en ten kwade. De pandemie is een oproep tot reflectie over onze manier van leven, over ons samenleven op deze planeet en over hoe we omgaan met de schepping.

Draag blijvende zorg voor elkaar

Covid is hier misschien bijna onder controle maar dat geldt nog niet voor vele andere streken en landen. Vergeten we niet de vele mensen die er aan overleden zijn, ook zij die tot op vandaag nog altijd vechten om het leven weer te kunnen hervatten en dit soms met grote beperkingen door wat hen is overkomen aan infectie.

Draag blijvende zorg voor elkaar, we kunnen het niet genoeg benadrukken.