Paaswensen voor vrede

Op vele plaatsen in de wereld is vrede ver weg. Denken we - onder andere - aan Syrië, Irak, Afghanistan, Soedan, Erithrea, Oost-Congo, Oekraïne. Daarom willen we op dit Paasfeest bidden om vrede:

God van vrede,

 

Over heel de wereld zijn mensen bang voor de genadeloosheid van machtigen, bang voor oorlog en geweld, bang voor heerszucht en onderdrukking.

Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.

Wij bidden U: leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid, dat niet macht en eigenbelang, maar solidariteit en waardering de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.

 

Wij vragen U: beziel alle christenen met uw Liefde en verzoeningsgezindheid zodat wij tekens van hoop mogen zijn daar waar we leven en werken.

Help ons te geloven, God, dat vrede mogelijk blijft als we het aandurven te leven naar het voorbeeld van de verrezen Jezus.

 

Amen.

Moge de vrede die Jezus toewenste aan zijn apostelen toen Hij hun verscheen ook met ons zijn, in elk mensenhart! 

He Qi resurrection

De verrijzenis door kunstenaar He Qi