Dank 

Dank aan alle mensen die in deze Paastijd reeds samenkwamen om de diensten van de Goede Week voor te bereiden en dan samen, gelovig verbonden, aanwezig te zijn, biddend, dankend, luisterend, belevend en meelevend.

KerkPasen
Sint-Antoniuskerk in de Paastijd

 Het was ook een tijd van elkaar terugzien, zalige wensen uitspreken, bezorgd en bekommerd over het wereldgebeuren. Als we Zijn Woorden en Heilsdaden gedenken en elkaar in gebed en hart dragen, worden we Zijn volgelingen en leerlingen en ook meelevende familie van elkaar met een oprechte wens: vrede zij met u.

Een vierende gemeenschap die met elkaar en allen is verbonden, de kracht van deze verbondenheid, én vreugde omwille van Christus, de Verlosser, is ook wat wordt uitgebeeld op de nieuwe paaskaars. Ze zal er ons het komende jaar aan blijven herinneren en hopelijk extra motiveren om dit alles ook echt uit te stralen. 

detailpaaskaars
De nieuwe paaskaars in de Sint-Antoniuskerk