In memoriam Jos KerckhofsVliegerGrijzeLucht

In memoriam Jos.

Niet om zijn hoge ouderdom, niet om zijn uitzonderlijke talenten, niet als supermens, maar als echtgenoot, als papa, opa en vrijwilliger. Ik heb hem ooit eens een speciale ‘topi’ gegeven dat ze in het Oosten aan een eerbiedwaardig persoon gaven uit respect, eerbied en dankbaarheid. Hij was geliefd en gerespecteerd en op handen gedragen in zijn buurt, in zijn gezin en familie, in zijn kerkgemeenschap. Hij was een wijs mens, zo zijn er meer. Hij was een toegewijd echtgenoot, papa en opa. Een mens, groot van hart en wijs, verdraagzaam, minzaam en gelovig. Hij hield van zijn echtgenote die hij in haar ouderdom met tact verzorgde; hij hield van zijn gezin, kinderen en kleinkinderen. Ze voelden zich bij hem thuis omdat hij zo echt en oprecht was, zo bezorgd in hun studies en groei naar volwassenheid, maar vooral zo wijs. In de kerk is hij dienstbaar geweest als zanger en dirigent met toewijding, met geloof en uitstraling.