Vierde spuit ...

Als je deze dagen het bericht krijgt dat je om je vierde injectie mag, besef je eens te meer: ook jij bent bij de 80-plussers. Je ervaart het aan kleinigheden: lichamelijk en geestelijk. Maar, de uitnodiging doet je ook stilstaan bij andere zaken: je wordt uitgenodigd, je krijgt het gratis vaccin, terwijl je vriendelijk wordt bediend. De dokters, het verplegend personeel, de andere vrijwilligers … allen zijn hoffelijk en behulpzaam. We vinden het zo normaal…