Loslaten en verder gaan

Deken Marc verlaat Aalst”, zo werd midden juni aangekondigd. Een paar dagen eerder, op 10 juni 2022 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Emmanuel in Hamme en Waasmunster. Deken Marc volgde in 2014 E.H. Johan De Baere als deken van Aalst. Op 15 augustus 2016 werd hij de eerste deken van het nieuwe, grotere dekenaat Aalst en vervolgens ook pastoor van de nieuwe parochie Sint-Martinus op Aalst Linkeroever. Een goed jaar later op 1 oktober 2017, toen Pater Paul op z’n 80ste - na 27 jaar als pastoor te hebben gediend - verplicht op emeritaat werd gesteld, werd Deken Marc ook pastoor van onze eigen kerkplek Sint-Antonius.

De beweegredenen van E.H. Marc Verwaeren om deze opdrachten na 8 jaar in Aalst niet te verlengen, licht hij ons zelf toe (zie Kerknet artikel Deken Marc verlaat Aalst). De opdracht – met al z’n vergaderingen en zorg voor het patrimonium – overschrijdt stilaan de draagkracht van de deken. En dat maakt dat er steeds minder tijd over blijft voor pastorale zorg, iets wat de deken nauw aan het hart ligt. “De mensen nabij zijn, in vreugde en verdriet”, was immers net zijn ambitie 8 jaar geleden.

Het vinden van een nieuwe deken kon wel eens een bisschoppelijke queeste worden. Maar, sinds midden juli is toch bekend wie onze nieuwe deken-pastoor wordt. E.H. Hans Vanderholen werd op 11 juli 2022 voor een periode van 6 jaar benoemd tot deken van het dekenaat Aalst en tot pastoor-moderator van de parochie Heilige Martinus (Aalst-Linkeroever). Hij is huidig deken van Zottegem en pastoor van de parochies Heilige Apostelen Petrus en Paulus (Zottegem) en Heilige Livinus (Sint-Lievens-Houtem). E.H. Hans Vanderholen is reeds 30 jaar lang werkzaam in Zottegem, en dat maakt dat dit een bijzonder pijnlijke keuze moet zijn geweest (zie Nuus artikel Pastoor Deken Hans Vandenholen moet Zottegem verlaten).

In de vakantie, zegt men, kan of moet je je werk loslaten en eens andere wegen gaan. Maar de keuzes die beide dekens maakten, zijn niet te onderschatten. Nee zeggen, durven loslaten of moeten loslaten, ja zeggen … voor beiden is er respect, begrip en waardering.

Tegelijkertijd roept het ook verbondenheid op met elk van de met hen verbonden kerkgemeenschappen.

Met de parochies in Hamme en Waasmunster, waarmee we al een onrechtstreekse link hadden via Pater Paul, afkomstig uit Hamme-Zogge afkomstig en vertrouwd met het werk van de klokkenluiders aldaar (zie ook reportage in Iedereen beroemd van 13 mei dit jaar (Het antwoordapparaat - Klokkenluiders van Hamme-Zogge).

Verbondenheid in het bijzonder ook met de mensen in het dekenaat en de parochies in Zottegem en Sint-Lievens-Houtem die moeten afscheid nemen van een vertrouwde pastoor en deken en afwachten wie hun nieuwe herder wordt.