Welk anker in het vormsel?

Drieëndertig jongeren kozen ervoor om zich te laten vormen in de Sint-Antoniuskerk te Aalst Linkeroever. Sommige harten sloegen een slag over, een noodlijn moest worden ingeroepen om de laatste hand te leggen aan de outfit. En dan het grote moment, afgehaald worden door Deken Hans, het doet toch wel wat en zoveel mensen die je steunen bij dit grote gebeuren….

Vormelingen 2023 Sint-Antoniuskerk Aalst
Vormelingen 2023, Sint-Antoniuskerk, Aalst

Thema

“Wees Gods anker” was hun gekozen thema. Het is meteen ook zeggen:

“Op mij mag je rekenen en vertrouwen, ik wil voor mijn medemens een anker zijn, een rustplaats, een houvast van liefde en vriendschap."

Kunnen 12-jarigen deze boodschap écht tot de hunne maken? Ik denk het wel, met de hulp van al wie hen trouw omringen, familie, vrienden, een schoolgemeenschap, een kerkgemeenschap, en zomaar iemand uit een onverwachte hoek, het is kwestie van het te voelen, te zien. Waar we wel zeker van zijn is dat God daar is om te redden, want Hij laat geen mens in de steek.

thema2
Thema van de vormselviering, Sint-Antoniuskerk

Betekenis van het vormsel

Het anker is het vormsel, het houvast, maar wat betekent dit woord?

Om te beginnen zijn er 7 letters. De 7 is een heilig getal in de bijbel. Laat ons even elke letter in het kort bekijken.

V van het verbond, van de vriendschap tussen God en mensen.
O van openheid van ons hart om te horen wat God ons te zeggen heeft.
R als richtingwijzer voor het leven, een GPS, of Waze zo je wil. Richtingwijzer voor de H. Geest van God.
M, de M staat in het midden en staat voor Messias, de gezalfde. Zalving met olie, een symbool dat ons de kracht geeft in het leven.
S van samen, we hebben elkaar nodig, een christen die alleen blijft is een christen in gevaar. Vooral in deze moeilijke tijd hebben wij elkaar nodig, in het familieleven, op het werk, op school, op de parochie.
E, deze staat voor evangelie, het evangelie is een verhaal van vertrouwen zoals wij het vandaag mochten horen in de lezing (Matteüs 13,22-36), zonder het Woord kunnen we moeilijk christen blijven. We moeten ons voeden aan dat woord zoals we dagelijks voedsel nodig hebben, zoals je bijscholing moet doen om je werk naar behoren te kunnen blijven doen. Er blijft ons nog de laatste letter die héél belangrijk is namelijk de
L die staat voor liefde. Je ontvangt de Geest van liefde. De wereld heeft nood aan mensen met een warm hart, mensen met een open hart, mensen die de hand uitsteken en zeggen van mijn liefde mag je delen.

Daarom bidden wij voor onze vormelingen:

Moge het vormsel je sterken en doen beseffen "je bent niet alleen". God is jullie vriend en is altijd bereikbaar. Een anker krijg je mee als zichtbaar houvast.

anker2
Aandenken aan vormselviering

Marina