We zijn in de wolken

De voorbije weken was het een drukte van jewelste in en rond de Sint-Antoniuskerk aan de Capucienenlaan! Oefenen met jonge kinderen, een draaiboek op punt stellen, bloemen schikken, de kerk even 'verbouwen', stoelen zetten en verzetten, ...

Eindelijk was het zover. Een stralende zon was ook van de partij. Zaterdagnamiddag 13 mei om 14 u stonden de kerkdeuren wagenwijd open om de 44 kinderen te ontvangen. De priesters Deken Hans en Pater Paul gingen hen plechtig afhalen. Wat een stralende gezichten mochten we begroeten en toch zat de spanning erin, stel je voor die mensenzee in de kerk die hen allen aankeken. 

boekje2
Thema eerste communieviering "In de wolken"

In de wolken!

Met dat thema startte dan een fantastisch mooie, creatieve en zinvolle eerste communieviering. Jonge kinderen die voor het eerst mee mogen aanschuiven aan 'de tafel van Jezus'. Vol verwachting keken ze ernaar uit en wij met hen. En het wèrd een viering vol enthousiasme, ondersteund door de kinderen van het Sint-Jozefscollege met de mooie zang en een gedreven lerares en creatieve meester op zijn instrument. Zeg “ja” tegen de Heer en vertel het voort, zo klonk het best overtuigend. De toon die we in de homilie hoorden maakte ons volwassenen toch maar weer bewust dat het een feest van geloof is, een begin, een zaadje geplant in het hart en dat hopelijk zijn weg zou vinden in de goede aarde. Het geloof dat we in Gods hand zijn, geborgen, bemind en gedragen door de Vader, doorheen de handen van zoveel zorgende mensen die ons naar volwassenheid zullen brengen. De Vader die ons omarmt. Als familie, als christenen, als opvoeders of wie dan ook zeggen we:

"We blijven je dragen, je helpen om een gelukkig kind te worden, ook al zul je af en toe je eigen weg gaan, niet zoals we het soms hadden voorzien. Maar laat ons vandaag nog maar even in de wolken vertoeven."

Dank u

Dank U wel voor alles wat U hebt gegeven aan voorbereiding. Dank u wel voor het welslagen van deze mooie dag, aan alle medewerkers, vooraf, tijdens en na de viering, want het is uiteindelijk door allemaal samen te werken dat we zo een prachtige viering konden meemaken in onze kerk.

thema2
Eerste communieviering 2023 in de Sint-Antoniuskerk

 

Dank u – dank u wel!

Marina