1908 - Bouw van een kloosterkerk

De kapucijnen kwamen terug naar onze stad naar een nieuwe locatie aan de rand van de stad in de wijk Sint-Job, op een terrein Beekveld genaamd. Langs het pas getrokken deel van de ring rond de stadskern - toen nog een aarden weg - verrees op initiatief van provinciaal Benvenutus van Sint-Michiels de huidige kerk, het klooster en een studiehuis voor clerici-filosofen. 

Stadsarchitect Julius Goethals - ook bekend van o.a. de borse van Amsterdam - tekende de plannen voor het kloostercomplex. De grondwerken en de kelders werden toevertrouwd aan de gebroeders Van Pottelberge uit Aalst, de bovenbouw werd verwezenlijkt door J. Wight uit Brugge. In augustus 1908 kon de eerste steen gelegd worden voor de kerk. Toen noemden de nabije buren uit de Sint-Jobsstraat het uitgebreide, indrukwekkende complex dat tussen de velden verrees "het kasteel van Sint-Job". De werken werden beëindigd in de lente van 1910. 

Postkaart Aalst Capucienenklooster - eigen collectie 

Oudere kerken, zoals de Sint-Martinuskerk, werden vaak zodanig geörienteerd dat de kerkbezoekers naar het oosten kijken. Latere kerken daarentegen werden vaak op pragmatische manier ingepland in bestaande stedebouwkundige plannen. Dat gold ook voor de Sint-Antoniuskerk. De voorgevel werd parallel aan de toenmalige plannen voor de ring rond Aalst gebouwd. Men had immers de idee de ringlaan te doen uitkomen tot net voor het kerkhof. Deze plannen werden echter later bijgesteld. Misschien maar goed ook, zo heeft men wat extra ruimte om na de mis voor de kerk nog rustig bij te babbelen, zelfs op de drukke Capucienenlaan. Op luchtfoto's is ook duidelijk dat de half vrijstaande kerk de vorm heeft van een Latijns kruis, met naast het koor van de kerk een kleine klokkentoren.

Luchtfoto Sint-Antonius Kerk

Op 27 maart 1910, de hoogdag van Pasen, werd de kerk onder grote volkstoeloop plechtig gewijd en werd om 9 uur de eerste H. Mis opgedragen. In hun gouden jubelboek, uitgegeven in 1959 ter gelegenheid van 50 jaar kapucijnen in Aalst, schreef men daarover "Wat deed ze mooi aan, die ruime luchtige kerk met sierlijke bogen in rode baksteen, met een wondermooi altaar van zwart porfier met daarboven het in franse steen opgetrokken retabel."

Haar schoonheid wordt nog steeds geroemd, zij het nu via Google reviews door onbekende bezoekers. Allen die meer wensen te weten over deze kerk, haar exterieur en interieur, neem ik in de pagina's hieronder graag mee, aan de hand van onderstaande plattegrond.

Sint-AntoniuskerkLegende - Exterieur

1. H. Hartbeeld in voorgevel
2. Hof met kapel voor O.L.V Oorzaak onzer Blijdschap
3. Hof met H. Kruiskapel
4. Beeld van H. Franciscus van Assisi
5. Beeld van O.L.Vrouw uit de hof van de paters

Legende - Interieur

6. Biechtstoel
7. H. Pater Pio
8. Preekstoel (893 kB)
9. Altaar voor Sint-Antonius
10. Altaar voor Sint-Franciscus
11. Triomfkruis
12. Hoogaltaar
13. Hoofdglasraam
14. Orgel
15. Kapel ter ere van O.L.V van Troost
16. Glasraam in de O.L.V. kapel
17. Winterkapel