Brood om van te leven

In Johannes 6, vers 24-35, zegt Jezus “Ik ben het brood om van te leven; wie tot Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” Het manna dat in de woestijn uit de hemel valt, de wonderbaarlijke brood- en visvermenigvuldiging, de interactie van Jezus met een Samaritaanse vrouw rond een waterput … telkens waren het tekenen wat het “ware leven” geeft. “In Jezus wordt de nabijheid van Gods’ warmhartige en barmhartige liefde die ons van binnenuit vernieuwt, zichtbaar. Jezus wakkert onze hunker naar dat ware leven aan”, schrijft Isabelle Desmidt in haar reflectie rond deze lezing (Kerk&Leven).

"Zie het Brood der Engelen, voedsel voor iedereen die onderweg is"

Wie de kerk bezoekt, wordt hieraan visueel herinnerd … tenminste als je héél goede ogen hebt. Het hoogaltaar wordt gesierd door de volgende tekst: “Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum”, vrij vertaald “Zie, het brood der engelen, voedsel voor iedereen die onderweg is”.

EccePanisjpg

Dit is de eerste strofe van een middeleeuws gedicht ontleend aan Thomas van Aquino, een invloedrijke Italiaanse theoloog en filosoof. Je kan ervan genieten in onderstaande opname en - zo u wil - de lyrics meevolgen. 

EccePanisAngelorum

 

Moge dat brood ons telkens opnieuw geleiden, beschermen en het goede doen zien. Tenslotte zijn we ergens altijd "en route" volgens Tourist LeMC - of, zoals Stef Bos ooit zong, tussen de liefde en de leegte.