Het Vormsel is een vrije keuze die de ouders en kind samen maken. Dit sacrament is ook een bijzonder gebeuren dat een goede voorbereiding vraagt. Daartoe volgen onze jongeren een aantal maanden vormselcatechese. Deze vormselcatechese start jaarlijks eind september, begin oktober. Heel wat praktische uitleg hierover krijgt u op een info-avond die eind augustus wordt georganiseerd.

De parochiale voorbereiding tot het Vormsel wordt gegeven door catechisten. De inbreng en de medewerking van de ouders ziet men als van zeer groot belang. De voorbereiding (de catechese en het volgen van godsdienst op school) zijn voorwaarden om tot het Vormsel toegelaten te worden. Concreet gebeurt de voorbereiding op het Vormsel door het volgen van vormselcatechese waarbij de kinderen in kleine groepen regelmatig samenkomen.

Meer info over de catechese en het Vormsel aan onze parochie vindt u op de webpagina bij Sacramentele vieringen - Vormsel.