EucharistieZondagH. Misvieringen in het weekend

Zaterdag om 18u00 gezongen mis door het parochiekoor
Zondag om 19u30 gelezen mis

Af en toe komt er een gastkoor.

 

Weekdiensten

Dinsdag om 18u30 ter ere van Sint-Antonius

Woensdag om 18u30 ter ere van de H. Pater Pio

 

Aanvraag misintenties

Aanvragen voor misintenties gebeuren bij Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 053.70.33.51.

 

Eucharistievieringen voor overledenen

Het is een lofwaardige gewoonte dat de nagedachtenis van overledenen levendig gehouden wordt in een eucharistieviering of naammis. 

Elke 3de zaterdag van de maand herdenken we de mensen die de voorbije weken overleden zijn.  

Verder worden alle familieleden uitgenodigd in de avonddienst van Allerheiligen. Gedurende deze dienst wordt ook het kruisje dat na de begrafenisdienst in de kerk werd opgehangen, overhandigd aan de familieleden.

HerdenkingOverledenen   HerdenkingAllerzielen

Dit sacrament van de ziekenzalving is een aangrijpend gebeuren voor de zieke en de aanwezige familie. Het geeft hulp en steun, het versterkt tegen de angst voor de dood; het helpt om het lijden en de realiteit moedig te aanvaarden. Heel dikwijls geeft het rust, voelt men zich gedragen door Gods barmhartigheid en brengt het een diepe band van verbondenheid en verzoening met God en de aanwezigen.

In het sacrament van de ziekenzalving bidden we om kracht voor wie ernstig ziek is. Omringd door vrienden en familie, door samen te bidden en met zegenende gebaren nabij te zijn, ontvangt men het sacrament. De zieke voelt zich dan gesteund omdat de ziekte niet meer alleen moet dragen worden: vrienden helpen dragen, en ook God helpt met Zijn genade.

Door de gebaren van handoplegging en zalving wil de priester aan die zieke mens Gods nabijheid tastbaar maken. De priester brengt de Heilige olie aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven”. Ook de aanwezigen raken de zieke mens met een kruisje, een zoen, een intense omarming. Het concretiseert de verbondenheid van de zieke met God en de medemens.

De ziekenzalving is niet alleen bedoeld voor de stervenden, maar ook voor zwaar- en langdurig zieken en hoogbejaarden of bij een zware operatie. De ziekenzalving, vroeger als het sacrament van de stervenden beschouwd, werd uitdrukkelijk geherwaardeerd als sacrament van de zieken. Mensen die ernstig ziek zijn of zich door hun hoge leeftijd in hun bestaan bedreigd voelen, kunnen daarom vragen het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.

Zou het niet een goede stap zijn om op onze parochie de zieken en bejaarden de gelegenheid te geven om elk jaar de ziekenzalving te laten ontvangen?

De aanvraag voor een ziekenzalving kan bij Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, 053/70.33.51, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).  

Op hoogdagen wordt de communie gedragen naar alle zieken en bejaarden die dit uitdrukkelijk verlangen. We voorzien we de mogelijkheid dat de communie bij zieken of bejaarden afwisselend wordt gebracht door P. Paul en door een leek (familielid of medewerker van ziekenzorg) op de hoogdag zelf.

Zieken en bejaarden die regelmatig de communie willen ontvangen kunnen dit. Hun familieleden of een medewerker van ziekenzorg krijgen tijdens de eucharistieviering op zondag de communie in een pixis mee. Zij brengen dan de Heer Jezus bij hun zieken of bejaarden.

Wil je de communie regelmatig bij U thuis ontvangen, neem dan contact op met de parochiepriester of een medewerker van ziekenzorg.

Voor het vertrek van de paters (september 2009) kon er dagelijks en om het even wanneer gebiecht worden.

 

Momenteel ben ik genoodzaakt om de mogelijkheid tot biecht te beperken van 8.30u u tot 9.30u 's ochtends of op afspraak. Maar meestal is er ook gelegenheid tot persoonlijke biecht in de kerk of in de pastorie tussen 14.00u en 15.00u, als ik thuis ben.

 

Pater Paul

Het huwelijk wordt door de verloofden tijdig (dit is minstens drie maanden op voorhand) aangevraagd bij de parochiepriester gezien het belang van de beslissing die door de verloofden genomen wordt door voor elkaar te kiezen in het huwelijk, is het essentieel dat zij zich ernstig op die grote stap in hun leven voorbereiden.

Een concrete stap in die voorbereiding op het huwelijk is het volgen van een dekenale verloofdencursus. Dit zal in de toekomst meer en meer verwacht en gevraagd worden. Bij aanvraag van het huwelijk zullen dan ook de data meegegeven worden om u te laten inschrijven in de verloofden-pastoraal.

Aanvraag en voorbereiding op het huwelijk gebeurt volgens afspraak, bij Deken Marc (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 053.21.31.95).

Huwelijk2    Huwelijk3 

Subcategorieën

Beste ouders,

Wij hebben een kindje gekregen”. Achter dit eenvoudig woordgebruik steekt eigenlijk een diepe werkelijkheid. Uw kindje is wel van u, maar toch niet helemaal. Een kindje krijg je, ontvang je ook. Als mensen die een gelovige kijk hebben op het leven zal u erkennen dat het leven inderdaad een geschenk is uit Gods hand.

Om aan dit geloof uitdrukking te geven, om God te danken voor het nieuwe leven hen geschonken, laten christelijke ouders hun kindje dopen. Hierdoor wordt het kindje tevens opgenomen in de gemeenschap van allen die geloven in Jezus van Nazareth en in de boodschap van het Evangelie.

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

EersteCommunie700x180

De kinderen doen hun eerste communie in het jaar dat zij het eerste leerjaar van de lagere school volgen. Dit gebeurt de 5e zondag na Pasen. In onze kerk doen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege hun eerste communie samen met de kinderen van de Sint Jozefschool uit de Geraardbergsestraat. Er wordt één ouderavond ingericht, waar men samen bezint rond de betekenis van de eerste communie: school, gezin en parochie hebben een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Op die avond krijgen de ouders ook de nodige praktische informatie. Dit alles gaat in samenwerking met voornoemde scholen, alle ouders en de parochie.