Op hoogdagen wordt de communie gedragen naar alle zieken en bejaarden die dit uitdrukkelijk verlangen. We voorzien we de mogelijkheid dat de communie bij zieken of bejaarden afwisselend wordt gebracht door P. Paul en door een leek (familielid of medewerker van ziekenzorg) op de hoogdag zelf.

Zieken en bejaarden die regelmatig de communie willen ontvangen kunnen dit. Hun familieleden of een medewerker van ziekenzorg krijgen tijdens de eucharistieviering op zondag de communie in een pixis mee. Zij brengen dan de Heer Jezus bij hun zieken of bejaarden.

Wil je de communie regelmatig bij U thuis ontvangen, neem dan contact op met de parochiepriester of een medewerker van ziekenzorg.