Eerste Communie

EersteCommunie700x180

De kinderen doen hun eerste communie in het jaar dat zij het eerste leerjaar van de lagere school volgen. Dit gebeurt de 5e zondag na Pasen. In onze kerk doen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege hun eerste communie samen met de kinderen van de Sint Jozefschool uit de Geraardbergsestraat. Er wordt één ouderavond ingericht, waar men samen bezint rond de betekenis van de eerste communie: school, gezin en parochie hebben een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Op die avond krijgen de ouders ook de nodige praktische informatie. Dit alles gaat in samenwerking met voornoemde scholen, alle ouders en de parochie.

Onze 64 communicantjes deden in twee groepen hun eerste communie. Enkel het gezin mocht er bij zijn: papa, mama, broers, zussen en bij gescheiden ouders ook de plusmama, - papa, -broers en -zussen. En zo zaten er in de kerk telkens een kleine 100 volwassenen. In die groepjes zaten ze veilig uit mekaar. De viering verliep veel rustiger dan met een bomvolle kerk, het is natuurlijk jammer voor grootouders dat ze er niet bij konden zijn. Ze zullen wel kunnen genieten van foto’s en vertellementen.

 • Communie Sint Jozefschool Eikstraat 2020
 • Communie Sint Jozefschool Eikstraat 2020
 • Communie Sint Jozefschool Eikstraat 2020
 • Communie Sint Jozefschool Eikstraat 2020
 • Communie Sint Jozefschool Eikstraat 2020
 • Communie Sint Jozefschool Eikstraat 2020

Zaterdag 4 mei was er de instapviering: de kinderen die zich voorbereiden voor de eerste communie waren, samen met hun ouders, uitgenodigd naar de Eucharistieviering, een voorsmaak van de Eerste Communieviering zelf. Op vraag van Deken Marc kwamen ze graag naar voor om hun naam te zeggen en te antwoorden op zijn vraagjes. Ze luisterden aandachtig naar het verhaal van de Goede Herder. Dat deden ze goed en enthousiast, tot hen gevraagd werd wie in deze meimaand bedacht wordt en welk gebed we bidden tot Haar, tot O.L.Vrouw. Toen werd het muisstil. De tekst zullen ze nu wel rap van buiten leren.

 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie

Nu veel mensen volop koffers pakken, op vakantie gaan, of reeds terug zijn, denken we samen met de leerkrachten graag nog eens terug aan onze Eerste Communicanten:

"De tijden veranderen, ook op het Sint-Jozefscollege. Steeds meer leerlingen op onze school zijn niet gedoopt en nemen dus ook niet deel aan de eerste communie. Toch wordt dit feest voorlopig nog in klasverband en met veel enthousiasme voorbereid.
Tijdens de weken voor de grote dag horen we regelmatig uit de klasjes van het eerste leerjaar vrolijke Jezus-liedjes weerklinken en gebedjes opdreunen. Onze zesjarigen kunnen nog steeds geboeid worden door die grote kindervriend ! Dit jaar kregen de communicanten een koffertje dat ze vol dromen mochten stoppen. Pater Paul verraste hen tijdens de viering met het bezoek van een kabouter die heel wat op z’n kerfstok had …"

 • EersteCommunieKoffers
 • EersteCommunieToneel
 • EersteCommunieActie
 • EersteCommunieKoor
 • EersteCommunieOnzeVader
 • EersteCommunieCommunie

Om de nieuwe kandidaatcommunicantjes te laten proeven van een Eucharistieviering werden ze, samen met hun ouders, uitgenodigd op een instapviering. En ze waren met velen. Deken Marc vroeg allen naar hun naam, en vergat er zelf opzettelijk enkele. Hij vertelde ook op bijzonder kindvriendelijke wijze over Jezus, de Goede Herder. Er werd gretig geluisterd naar zijn verhaal, ondersteund met prenten. God vergeet niemand en laat ook niemand los! De kinderen mochten nogmaals naar voor komen om samen het Onze Vader te bidden, in een kring én spontaan uitgebeeld. Nadien droegen ze ook de vredeswens uit. Een mooie viering!

 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie 2018 Homilie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Homilie
 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie Namen
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Namen
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Onze Vader
 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie Onze Vader

Het was weer een hoogdag en feestdag. Oprechte dank aan het lerarenkorps want zij hebben de voorbereiding van de kinderen met overtuiging aangepakt. Het is aandoenlijk om zien hoe die kinderen met geloof, entoesiasme en overtuiging Jezus in hun hartje willen verwelkomen. Meer en meer wordt het een keuze tussen geloof en andersdenken, met alle respect voor elkaar. Gaan wij nu, de ouders en de kerkgemeenschap, dat geloof van deze kinderen brandend houden en voorleven, of langzaam laten uitdoven? Ook de oma’s en opa’s hebben hierbij een belangrijke rol.

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017