Nu veel mensen volop koffers pakken, op vakantie gaan, of reeds terug zijn, denken we samen met de leerkrachten graag nog eens terug aan onze Eerste Communicanten:

"De tijden veranderen, ook op het Sint-Jozefscollege. Steeds meer leerlingen op onze school zijn niet gedoopt en nemen dus ook niet deel aan de eerste communie. Toch wordt dit feest voorlopig nog in klasverband en met veel enthousiasme voorbereid.
Tijdens de weken voor de grote dag horen we regelmatig uit de klasjes van het eerste leerjaar vrolijke Jezus-liedjes weerklinken en gebedjes opdreunen. Onze zesjarigen kunnen nog steeds geboeid worden door die grote kindervriend ! Dit jaar kregen de communicanten een koffertje dat ze vol dromen mochten stoppen. Pater Paul verraste hen tijdens de viering met het bezoek van een kabouter die heel wat op z’n kerfstok had …"

  • EersteCommunieKoffers
  • EersteCommunieToneel
  • EersteCommunieActie
  • EersteCommunieKoor
  • EersteCommunieOnzeVader
  • EersteCommunieCommunie