Eerste Communie

EersteCommunie700x180

De kinderen doen hun eerste communie in het jaar dat zij het eerste leerjaar van de lagere school volgen. Dit gebeurt de 5e zondag na Pasen. In onze kerk doen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege hun eerste communie samen met de kinderen van de Sint Jozefschool uit de Geraardbergsestraat. Er wordt één ouderavond ingericht, waar men samen bezint rond de betekenis van de eerste communie: school, gezin en parochie hebben een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Op die avond krijgen de ouders ook de nodige praktische informatie. Dit alles gaat in samenwerking met voornoemde scholen, alle ouders en de parochie.

Zondag 7 mei kwamen de 84 kindjes die dit jaar hun H. Communie ontvingen al een eerste keer met ons samenvieren in onze kerk. Daarvoor hadden ze op school hun naam geschreven op grote harten die het altaar versierden. De liedjes tijdens deze viering waren speciaal voor hen gekozen, en sommigen durfden het aan om – welliswaar ietwat stiller dan we gewoon zijn van hen – mee te zingen. Maar het hoogtepunt van de viering was het krijgen van een kruisje met de woorden “God zegene U en God beware U”.  Dat is toch het mooiste gebed en de wens dat onze kinderen dankzij hun geloof en zorg van ouders en vele mensen mogen opgroeien in wijsheid, in gehoorzaamheid aan ouders en geloof in God, zoals Jezus in het huis van Nazareth. Tevens werd ook aan Moeder Maria een ereplaats gegeven. Zij is toch de sterke, serene, gedienstige Moeder van Jezus geweest die het geloof diep in haar hart bewaarde, ook in moeilijke omstandigheden.

  • Instapviering1
  • Instapviering2
  • Instapviering3
  • Instapviering4
  • Instapviering5