Eerste Communie

EersteCommunie700x180

De kinderen doen hun eerste communie in het jaar dat zij het eerste leerjaar van de lagere school volgen. Dit gebeurt de 5e zondag na Pasen. In onze kerk doen de leerlingen van het Sint-Jozefscollege hun eerste communie samen met de kinderen van de Sint Jozefschool uit de Geraardbergsestraat. Er wordt één ouderavond ingericht, waar men samen bezint rond de betekenis van de eerste communie: school, gezin en parochie hebben een gezamenlijke pastorale verantwoordelijkheid. Op die avond krijgen de ouders ook de nodige praktische informatie. Dit alles gaat in samenwerking met voornoemde scholen, alle ouders en de parochie.

Om de nieuwe kandidaatcommunicantjes te laten proeven van een Eucharistieviering werden ze, samen met hun ouders, uitgenodigd op een instapviering. En ze waren met velen. Deken Marc vroeg allen naar hun naam, en vergat er zelf opzettelijk enkele. Hij vertelde ook op bijzonder kindvriendelijke wijze over Jezus, de Goede Herder. Er werd gretig geluisterd naar zijn verhaal, ondersteund met prenten. God vergeet niemand en laat ook niemand los! De kinderen mochten nogmaals naar voor komen om samen het Onze Vader te bidden, in een kring én spontaan uitgebeeld. Nadien droegen ze ook de vredeswens uit. Een mooie viering!

 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie 2018 Homilie
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Homilie
 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie Namen
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Namen
 • Sint Antonius Instapviering Eerste Communie Onze Vader
 • Sint-Antonius Instapviering Eerste Communie Onze Vader

Het was weer een hoogdag en feestdag. Oprechte dank aan het lerarenkorps want zij hebben de voorbereiding van de kinderen met overtuiging aangepakt. Het is aandoenlijk om zien hoe die kinderen met geloof, entoesiasme en overtuiging Jezus in hun hartje willen verwelkomen. Meer en meer wordt het een keuze tussen geloof en andersdenken, met alle respect voor elkaar. Gaan wij nu, de ouders en de kerkgemeenschap, dat geloof van deze kinderen brandend houden en voorleven, of langzaam laten uitdoven? Ook de oma’s en opa’s hebben hierbij een belangrijke rol.

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

   

 

Zondag 7 mei kwamen de 84 kindjes die dit jaar hun H. Communie ontvingen al een eerste keer met ons samenvieren in onze kerk. Daarvoor hadden ze op school hun naam geschreven op grote harten die het altaar versierden. De liedjes tijdens deze viering waren speciaal voor hen gekozen, en sommigen durfden het aan om – welliswaar ietwat stiller dan we gewoon zijn van hen – mee te zingen. Maar het hoogtepunt van de viering was het krijgen van een kruisje met de woorden “God zegene U en God beware U”.  Dat is toch het mooiste gebed en de wens dat onze kinderen dankzij hun geloof en zorg van ouders en vele mensen mogen opgroeien in wijsheid, in gehoorzaamheid aan ouders en geloof in God, zoals Jezus in het huis van Nazareth. Tevens werd ook aan Moeder Maria een ereplaats gegeven. Zij is toch de sterke, serene, gedienstige Moeder van Jezus geweest die het geloof diep in haar hart bewaarde, ook in moeilijke omstandigheden.

 • Instapviering1
 • Instapviering2
 • Instapviering3
 • Instapviering4
 • Instapviering5