EucharistieZondagH. Misvieringen in het weekend

Zaterdag om 18u00 gezongen mis door het parochiekoor
Zondag om 19u30 gelezen mis

Af en toe komt er een gastkoor.

 

Weekdiensten

Dinsdag om 18u30 ter ere van Sint-Antonius
Woensdag om 18u30 ter ere van de H. Pater Pio

 

Aanvraag misintenties

Aanvragen voor misintenties gebeuren bij Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 053.70.33.51.

 

Eucharistievieringen voor overledenen

Het is een lofwaardige gewoonte dat de nagedachtenis van overledenen levendig gehouden wordt in een eucharistieviering of naammis. 

Elke 3de zaterdag van de maand herdenken we de mensen die de voorbije weken overleden zijn.  

Verder worden alle familieleden uitgenodigd in de avonddienst van Allerheiligen. Gedurende deze dienst wordt ook het kruisje dat na de begrafenisdienst in de kerk werd opgehangen, overhandigd aan de familieleden.

HerdenkingOverledenen   HerdenkingAllerzielen

 

Thuis eucharistie vieren

De wekelijkse zondagsmis kan gevolgd worden op Radio1. Via de televisie kunnen we alternerend wekelijks afstemmen op Eén of op NPO2.Bekijk zeker ook eens het aanbod van anderstalige radio- en tv zenders zoals RCF (Radio Chrétienne voor Brussel en het zuiden van het land), KTO (franstalige katholieke tv zender), France 2, en Duitse zenders.