Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

DATUM

ACTIVITEIT

UUR

Zaterdag 06/10/2018

Startnamiddag

14u30 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 20/10/2018

Catechese  

14u30  tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 17/11/2018

Catechese   
Vormseltocht in de Kerk samen met ouders

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 24/11/2018

Naamopgave 

16u00 + aansluitend H.Mis met Naamopgave

Zaterdag 08/12/2018

Catechesebijeenkomst

14u30 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 05/01/2019

Catechesebijeenkomst

14u30 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 26/01/2019

Catechesebijeenkomst

14u30 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 16/02/2019

Catechesebijeenkomst

14u30 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 23/03/2019

Kruisoplegging  

16u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Maandag 25/03/2019

Oudervergadering / Parochiezaal

20u00

Zaterdag 30/03/2019

Eendaagse  Bijbelhuis Zevenkerken

09u00 – 18u00

Donderdag 18/04/2019

Witte Donderdagviering (onder voorbehoud) 

Viering 19u00 (kinderen aanwezig om 18u30)

Zaterdag 11/05/2019

Repetitie Vormsel

14u00 17u00

Woensdag 15/05/2019

Repetitie Vormsel

18u30  20u00

Vrijdag 17/05/2019

Repetitie Vormsel

18u30 – 20u00

Zaterdag 18/05/2019

Vormselviering

17u00

Zaterdag 28 april was het een feestdag voor 29 jongens en meisjes die in onze kerk het H. Vormsel ontvingen uit de handen van Z.E.H. Kan. De Jonghe. Het was een waardige viering die zeer intens werd beleefd en sereen verliep. Het vele werk dat de catechisten in de vormselcatechese steken, gans het jaar door, én hun extra inzet tijdens de laatste intense voorbereidingsweek, hebben hier ongetwijfeld bijzonder toe bijgedragen. Na de vormselviering, was er een heel verzorgde receptie die zeer druk werd bijgewoond. Proficiat en dank u.

  • SintAntonius Vormsel 2018
  • Sint-Antonius Vormsel 2018
  • Sint Antonius Vormsel 2018

Op zaterdag 10 maart hebben de kandidaat-vormelingen hun kruisje ontvangen dat ze zullen dragen op de dag van hun vormsel. Tijdens de preek verwees deken Marc naar de 12 pilaren in de kerk. Deze pilaren staan symbool voor de apostelen. Hij legde de kandidaat-vormelingen uit wat het dragen van een kruis voor een christen betekent. Het betekent dat je de anderen tot steun bent, en meebouwt aan de toekomst van de Kerk. We hopen dat de kandidaat-vormelingen dit kruisje een ereplaats zullen geven. Moge het hen aansporen om zich als jonge christenen te engageren voor een betere wereld.

  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius

Zestien kandidaat-vormelingen van de Sint-Antoniusparochie beleefden op zaterdag 17 februari een fantastische Bavodag. Met hun oranje petjes zongen onze vormelingen samen “open de poorten”, werden stil in een intens gebedsmoment, luisterden naar een getuigenis van Jokri, speelden spelletjes, en genoten van een prachtig slotmoment onder een stralende zon. Voor hen was de boodschap van Mgr. Van Looy duidelijk: “het Vormsel is geen eindpunt maar een nieuw begin”.

Deze laatste dagen van januari blikken we nog eens terug op het verhaal van driekoningen, wat heel mooi werd vertolkt en uitgebeeld door de catechesekinderen tijdens de viering op 6 januari.

In de orthodoxe Kerk vieren ze op deze dag de Geboorte van Christus. In de Westerse Kerk noemen ze dit gebeuren het Openbaringsfeest aan de heidenen: wijzen hebben Zijn licht gezien, Zijn ster gevolgd en hebben Jezus gevonden want de Messias is gekomen voor alle volkeren. En, ze offerden hun gaven aan het kind.

Wie Jezus ontmoet heeft, kiest voor een nieuwe levensweg.

Wie naar goede ingevingen luistert, komt bij Jezus terecht. En wie Jezus ontmoet heeft, kiest voor een nieuwe levensweg. We vierden het met zang en stoeten, gingen zingend van huis tot huis. De opbrengst, onze geschenken, gaven we aan Jezus door het te besteden aan een goed doel. Mag die spirit ons ook leiden, de rest van het jaar door.  

Sint Antonius Driekoningen