Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

Opgelet: Als gevolg van de corona-epidemie werden alle activiteiten na 7/3 geannuleerd. Onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom en rekening houdend met de algemene maatregelen rond corona op dat moment, zal de Vormselviering op Sint-Antoniusparochie doorgaan op ZATERDAG 26/9/2020, om 17u. Nieuwe samenkomstmomenten om deze bijzondere viering voor te bereiden zullen begin mei aan de kandidaat-vormelingen en hun ouders worden medegedeeld.

DATUM

ACTIVITEIT

UUR

Zaterdag 12/10/2019

Startnamiddag

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 19/10/2019

Catechese  

15u00  tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 16/11/2019

Catechese   
Vormseltocht in de Kerk samen met ouders

15u45 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 23/11/2019

Naamopgave 

16u00 (repetitie) + aansluitend H.Mis met Naamopgave

Zaterdag 07/12/2019

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 04/01/2020

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 18/01/2020

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 08/02/2020

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 07/03/2020

Kruisoplegging  

16u00 & 18u00 + aansluitend H.Mis

Maandag 23/03/2020

Oudervergadering / Parochiezaal

geannuleerd

Zaterdag 28/03/2020

Eendaagse  Bijbelhuis Zevenkerken

geannuleerd

Woensdag 29/04/2020

Repetitie Vormsel / Kerk

geannuleerd

Woensdag 06/05/2020

Repetitie Vormsel / Kerk

geannuleerd

Vrijdag 08/05/2020

Repetitie Vormsel / Kerk

geannuleerd

Zaterdag 09/05/2020 26/09/2020

Vormselviering

17u00

Op zaterdag 18 mei 2019 hebben in onze kerk van Sint-Antonius 38 jongens en meisjes het H. Vormsel ontvangen in aanwezigheid van vele ouders, grootouders, meters, peters en familieleden. De vormelingen werden enthousiast aangesproken door de Vormheer. Er werden ook mooie teksten en serene zang gebracht, in een mooi versierde kerk. Proficiat aan de vormelingen en hun familie!

Na de vormselviering trokken allen naar ’t Capucientje voor een receptie. Dank aan de vele toegewijde medewerk(st)ers voor de uitstekende voorbereiding en verzorgde opdiening van de lekkere spijs en drank, en om ook nadien – rond 21 uur – de zaal en keuken netjes op te ruimen.

 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019

De kandidaatvormelingen zijn reeds vanaf september samen onderweg om Christus te leren kennen. Tijdens de kruisjesoplegging hebben ze nu zelf uitgesproken wat hun ouders bij het doopsel hebben beloofd: Christus volgen, Hem aanvaarden, Hem belijden, en Zijn boodschap proberen in het dagdagelijks leven te beleven.

Sint Antonius Kruisoplegging2019 2

Net als ieder jaar trekken trokken de kandidaatvormelingen er ook voor één dag samen op uit voor een bezinning ter voorbereiding van hun vormsel. Zo ook dit jaar, op zaterdag 30 maart. Reeds vroeg om 8 uur verzamelden ze aan de kerk. Ze gingen naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Er was voor hen een zoektocht in het belevingsmuseum, een uitgewerkt programma rond de symbolen van het vormsel, een wandeltocht en een bezoek aan de abdijkerk. Het werd een dag overgoten van veel zon en geloof!

 • Zevenkerken Zoektocht in Museum
 • Zevenkerken Bezoek Abdijkerk
 • Zevenkerken Groepsfoto

 

Op 6 januari vierden we het Feest van de Openbaring: God openbaarde zich niet alleen aan de herders, maar ook aan mensen van andere volkeren, andere culturen. Allen die zich door de ster, Zijn Licht in beweging laten zetten, zijn welkom. Een mooie reflectie op het thema werd gepost op de kerknet-site van de zone Alsemberg: Liefde zonder grenzen.

Op onze eigen parochie vierden we het feest van Driekoningen samen de kandidaat-vormelingen. Ze zongen enthousiast en kwamen in stoet samen om het pasgeboren kind te begroeten. Ze offerden zoals de wijzen hun gaven want ook zij hadden Zijn Ster gezien.

 • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 • Feest van de Openbaring - viering met kandidaatvormelingen - Sint-Antonius
 

Zaterdag 28 april 2018 was het een feestdag voor 29 jongens en meisjes die in onze kerk het H. Vormsel ontvingen uit de handen van Z.E.H. Kan. De Jonghe. Het was een waardige viering die zeer intens werd beleefd en sereen verliep. Het vele werk dat de catechisten in de vormselcatechese steken, gans het jaar door, én hun extra inzet tijdens de laatste intense voorbereidingsweek, hebben hier ongetwijfeld bijzonder toe bijgedragen. Na de vormselviering, was er een heel verzorgde receptie die zeer druk werd bijgewoond. Proficiat en dank u.

 • SintAntonius Vormsel 2018
 • Sint-Antonius Vormsel 2018
 • Sint Antonius Vormsel 2018