Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

  

DATUM

ACTIVITEIT

UUR

Maandag 28/8/2017

Oudervergadering / Parochiezaal

20u

Zaterdag 30/9/2017

Startnamiddag

15u tot 18 u + aansluitend H.Mis (kennismakingsspel & 2000 jaar later 

Zaterdag  21/10/2017

Saludos Amigos – Dilbeek (Eigentijdse Jeugd )

8u30 – 17u

Zaterdag 18/11/2017

Catechese

15u tot 18 u + aansluitend H.Mis (Liefde zaaien, ifv naamopgave) 

Zaterdag 25/11/2017

Catechesebijeenkomst& Naamopgave 

16u + aansluitend H.Mis met naamopgave

Zaterdag 9/12/2017

Catechesebijeenkomst

15u tot 18 u + aansluitend H.Mis

Vrijdag 22/12/2017

Repetitie Kerstviering

18u – 19u30

Maandag   25/12/2017[1]

Kerstviering 

H Mis om 10u30 (kinderen aanwezig om 10u)

Zaterdag 13/1/2018

Catechesebijeenkomst

15u tot 18 u + aansluitend H.Mis

Zaterdag 17/2/2018

Bavodag – Gent

8u30 – 18u

Zaterdag 10/03/2018

Catechesebijeenkomst & Kruisoplegging   

15u tot 18 u + aansluitend H.Mis

Maandag 26/03/2018

Oudervergadering / Parochiezaal

20u

Donderdag 29/03/2018

Witte Donderdagviering

Viering 19u (kinderen aanwezig om  18u30)

Vrijdag 30/03/2018

Goede Vrijdagviering

19u  - Sint Jozefskerk Aalst 

Zaterdag 21/4/2018

Repetitie Vormsel

14-17u

Woensdag 25/4/2018

Repetitie Vormsel

16u30 – 18u30

Vrijdag 27/4/2018

Repetitie Vormsel

18u30 – 20u

Zaterdag 28/4/2018

Vormselviering

17u

 [1] Onder voorbehoud

  

Een korte verslagje en foto's van sommige activiteiten vindt u op de nieuws-pagina van onze website, of, na verloop van tijd hieronder.

 

Zaterdag 28 april was het een feestdag voor 29 jongens en meisjes die in onze kerk het H. Vormsel ontvingen uit de handen van Z.E.H. Kan. De Jonghe. Het was een waardige viering die zeer intens werd beleefd en sereen verliep. Het vele werk dat de catechisten in de vormselcatechese steken, gans het jaar door, én hun extra inzet tijdens de laatste intense voorbereidingsweek, hebben hier ongetwijfeld bijzonder toe bijgedragen. Na de vormselviering, was er een heel verzorgde receptie die zeer druk werd bijgewoond. Proficiat en dank u.

  • SintAntonius Vormsel 2018
  • Sint-Antonius Vormsel 2018
  • Sint Antonius Vormsel 2018

Op zaterdag 10 maart hebben de kandidaat-vormelingen hun kruisje ontvangen dat ze zullen dragen op de dag van hun vormsel. Tijdens de preek verwees deken Marc naar de 12 pilaren in de kerk. Deze pilaren staan symbool voor de apostelen. Hij legde de kandidaat-vormelingen uit wat het dragen van een kruis voor een christen betekent. Het betekent dat je de anderen tot steun bent, en meebouwt aan de toekomst van de Kerk. We hopen dat de kandidaat-vormelingen dit kruisje een ereplaats zullen geven. Moge het hen aansporen om zich als jonge christenen te engageren voor een betere wereld.

  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius
  • Kruisjesoplegging Sint-Antonius

Zestien kandidaat-vormelingen van de Sint-Antoniusparochie beleefden op zaterdag 17 februari een fantastische Bavodag. Met hun oranje petjes zongen onze vormelingen samen “open de poorten”, werden stil in een intens gebedsmoment, luisterden naar een getuigenis van Jokri, speelden spelletjes, en genoten van een prachtig slotmoment onder een stralende zon. Voor hen was de boodschap van Mgr. Van Looy duidelijk: “het Vormsel is geen eindpunt maar een nieuw begin”.

Deze laatste dagen van januari blikken we nog eens terug op het verhaal van driekoningen, wat heel mooi werd vertolkt en uitgebeeld door de catechesekinderen tijdens de viering op 6 januari.

In de orthodoxe Kerk vieren ze op deze dag de Geboorte van Christus. In de Westerse Kerk noemen ze dit gebeuren het Openbaringsfeest aan de heidenen: wijzen hebben Zijn licht gezien, Zijn ster gevolgd en hebben Jezus gevonden want de Messias is gekomen voor alle volkeren. En, ze offerden hun gaven aan het kind.

Wie Jezus ontmoet heeft, kiest voor een nieuwe levensweg.

Wie naar goede ingevingen luistert, komt bij Jezus terecht. En wie Jezus ontmoet heeft, kiest voor een nieuwe levensweg. We vierden het met zang en stoeten, gingen zingend van huis tot huis. De opbrengst, onze geschenken, gaven we aan Jezus door het te besteden aan een goed doel. Mag die spirit ons ook leiden, de rest van het jaar door.  

Sint Antonius Driekoningen