Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

DataVormselCatechese202122 update

Een bondig overzicht van alle bijeenkomsten kan ook hier worden gedownload.  

Op 26 september hebben een 30-tal jonge mensen tijdens twee vormselvieringen het sacrament van het Vormsel ontvangen, in uitzonderlijke omstandigheden. Corona heeft hard toegeslagen, overal ter wereld. Het was tweemaal een serene viering met deken Soens als voorganger, aangepast aan de corona omstandigheden. Helemaal op het einde kregen de vormelingen – weliswaar onder de vorm van een hevige stortbui -  nog een extra overvloedige, maar niet zo welkome, natte zegening. Dank aan de catechisten voor hun inzet.

 • Vormselviering Sint-Antonius 2020
 • Vormselviering Sint-Antonius 2020
 • Vormselviering Sint-Antonius 2020
 • Vormselviering Sint-Antonius 2020

Zaterdag 7 maart ontvingen meer dan 40 jongens en meisjes een mooi rood kruisje. Deken Marc legde één na één met een warme blik een kruisje op hun schouder. Nu zijn zij ook op tocht gezonden met een kruisje op hun schouder en enthousiasme in hun hart. De catechisten hadden weer met veel moed en geduld deze viering voorbereid. Nu op weg naar het H. Vormsel.

 • Kruisjesoplegging2020 1
 • Kruisjesoplegging2020 2
 • Kruisjesoplegging2020 3
 • Kruisjesoplegging2020 4
 • Kruisjesoplegging2020 5
 • Kruisjesoplegging2020 6
 • Kruisjesoplegging2020 7
 • Kruisjesoplegging2020 8
 • Kruisjesoplegging2020 9

 

Op zaterdag 18 mei 2019 hebben in onze kerk van Sint-Antonius 38 jongens en meisjes het H. Vormsel ontvangen in aanwezigheid van vele ouders, grootouders, meters, peters en familieleden. De vormelingen werden enthousiast aangesproken door de Vormheer. Er werden ook mooie teksten en serene zang gebracht, in een mooi versierde kerk. Proficiat aan de vormelingen en hun familie!

Na de vormselviering trokken allen naar ’t Capucientje voor een receptie. Dank aan de vele toegewijde medewerk(st)ers voor de uitstekende voorbereiding en verzorgde opdiening van de lekkere spijs en drank, en om ook nadien – rond 21 uur – de zaal en keuken netjes op te ruimen.

 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019

De kandidaatvormelingen zijn reeds vanaf september samen onderweg om Christus te leren kennen. Tijdens de kruisjesoplegging hebben ze nu zelf uitgesproken wat hun ouders bij het doopsel hebben beloofd: Christus volgen, Hem aanvaarden, Hem belijden, en Zijn boodschap proberen in het dagdagelijks leven te beleven.

Sint Antonius Kruisoplegging2019 2

Net als ieder jaar trekken trokken de kandidaatvormelingen er ook voor één dag samen op uit voor een bezinning ter voorbereiding van hun vormsel. Zo ook dit jaar, op zaterdag 30 maart. Reeds vroeg om 8 uur verzamelden ze aan de kerk. Ze gingen naar het Bijbelhuis in Zevenkerken. Er was voor hen een zoektocht in het belevingsmuseum, een uitgewerkt programma rond de symbolen van het vormsel, een wandeltocht en een bezoek aan de abdijkerk. Het werd een dag overgoten van veel zon en geloof!

 • Zevenkerken Zoektocht in Museum
 • Zevenkerken Bezoek Abdijkerk
 • Zevenkerken Groepsfoto