Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

Opgelet: Als gevolg van de corona-epidemie werden alle activiteiten na 7/3 geannuleerd. Onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom en rekening houdend met de algemene maatregelen rond corona op dat moment, zal de Vormselviering op Sint-Antoniusparochie doorgaan op ZATERDAG 26/9/2020, om 17u. Nieuwe samenkomstmomenten om deze bijzondere viering voor te bereiden zullen begin mei aan de kandidaat-vormelingen en hun ouders worden medegedeeld.

DATUM

ACTIVITEIT

UUR

Zaterdag 12/10/2019

Startnamiddag

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 19/10/2019

Catechese  

15u00  tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 16/11/2019

Catechese   
Vormseltocht in de Kerk samen met ouders

15u45 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 23/11/2019

Naamopgave 

16u00 (repetitie) + aansluitend H.Mis met Naamopgave

Zaterdag 07/12/2019

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 04/01/2020

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 18/01/2020

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 08/02/2020

Catechesebijeenkomst

15u00 tot 18u00 + aansluitend H.Mis

Zaterdag 07/03/2020

Kruisoplegging  

16u00 & 18u00 + aansluitend H.Mis

Maandag 23/03/2020

Oudervergadering / Parochiezaal

geannuleerd

Zaterdag 28/03/2020

Eendaagse  Bijbelhuis Zevenkerken

geannuleerd

Woensdag 29/04/2020

Repetitie Vormsel / Kerk

geannuleerd

Woensdag 06/05/2020

Repetitie Vormsel / Kerk

geannuleerd

Vrijdag 08/05/2020

Repetitie Vormsel / Kerk

geannuleerd

Zaterdag 09/05/2020 26/09/2020

Vormselviering

17u00

Op 26 september hebben een 30-tal jonge mensen tijdens twee vormselvieringen het sacrament van het Vormsel ontvangen, in uitzonderlijke omstandigheden. Corona heeft hard toegeslagen, overal ter wereld. Het was tweemaal een serene viering met deken Soens als voorganger, aangepast aan de corona omstandigheden. Helemaal op het einde kregen de vormelingen – weliswaar onder de vorm van een hevige stortbui -  nog een extra overvloedige, maar niet zo welkome, natte zegening. Dank aan de catechisten voor hun inzet.

 • Vormselviering Sint-Antonius 2020
 • Vormselviering Sint-Antonius 2020
 • Vormselviering Sint-Antonius 2020
 • Vormselviering Sint-Antonius 2020

Zaterdag 7 maart ontvingen meer dan 40 jongens en meisjes een mooi rood kruisje. Deken Marc legde één na één met een warme blik een kruisje op hun schouder. Nu zijn zij ook op tocht gezonden met een kruisje op hun schouder en enthousiasme in hun hart. De catechisten hadden weer met veel moed en geduld deze viering voorbereid. Nu op weg naar het H. Vormsel.

 • Kruisjesoplegging2020 1
 • Kruisjesoplegging2020 2
 • Kruisjesoplegging2020 3
 • Kruisjesoplegging2020 4
 • Kruisjesoplegging2020 5
 • Kruisjesoplegging2020 6
 • Kruisjesoplegging2020 7
 • Kruisjesoplegging2020 8
 • Kruisjesoplegging2020 9

 

Negendertig tieners proberen er in te vliegen, samen met Jezus, op weg naar hun Vormsel volgend jaar!

Dat willen ze doen in vriendschap met elkaar onder leiding van enthousiaste catechisten. Op weg gaan om Jezus te leren kennen: Iemand die oog had voor zieken, melaatsen en ons oproept om samen te leven en werken voor een betere wereld, waarin liefde, vrede en samenhorigheid onze ambitie zijn. Het is de geest van Jezus die ons hogerop wil sturen om te kunnen geven wat we hebben, om te kunnen worden wie we echt willen zijn, leerling van Jezus en bezorgde vrienden, verbonden met elkaar.
Homilie van Deken Marc op startdag catechese
Deken Marc tijdens zijn homilie op de startdag van de vormselcatechese - kerkplek Sint-Antonius
Alle 39 kandidaat vormelingen rond het altaar in de Sint-Antoniuskerk tijdens het Onze Vader - startviering catechese
Alle 39 kandidaat vormelingen rond het altaar in de Sint-Antoniuskerk tijdens het Onze Vader - startviering catechese

Op zaterdag 18 mei 2019 hebben in onze kerk van Sint-Antonius 38 jongens en meisjes het H. Vormsel ontvangen in aanwezigheid van vele ouders, grootouders, meters, peters en familieleden. De vormelingen werden enthousiast aangesproken door de Vormheer. Er werden ook mooie teksten en serene zang gebracht, in een mooi versierde kerk. Proficiat aan de vormelingen en hun familie!

Na de vormselviering trokken allen naar ’t Capucientje voor een receptie. Dank aan de vele toegewijde medewerk(st)ers voor de uitstekende voorbereiding en verzorgde opdiening van de lekkere spijs en drank, en om ook nadien – rond 21 uur – de zaal en keuken netjes op te ruimen.

 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019
 • Sint Antonius Vormsel 2019