Zestien kandidaat-vormelingen van de Sint-Antoniusparochie beleefden op zaterdag 17 februari een fantastische Bavodag. Met hun oranje petjes zongen onze vormelingen samen “open de poorten”, werden stil in een intens gebedsmoment, luisterden naar een getuigenis van Jokri, speelden spelletjes, en genoten van een prachtig slotmoment onder een stralende zon. Voor hen was de boodschap van Mgr. Van Looy duidelijk: “het Vormsel is geen eindpunt maar een nieuw begin”.

 

Hieronder volgt een kort verslag:

Het was mooi weer, en de dag begon al meteen goed, omdat we direct spelletjes mochten spelen. Daarna kregen we een voorstelling van Jokri. Jokri staat voor jonge christenen voor wie het Vormsel geen eindpunt is, maar die ook na het Vormsel nog verder willen doorgroeien in hun christelijk geloof.

Daarna konden we het even stil maken voor een bezinningsmoment in de kapel. Na een snelle lunch was het tijd om te zingen, met veel enthousiasme hebben we de pannen van het dak gezongen. Een kort catechesemoment was de laatste activiteit: Aan de hand van het Bijbelverhaal over Zacheüs, de hoofdtollenaar, leerden wij hoe een ontmoeting met Jezus het leven van een mens kan veranderen.

Tot slot was er nog een grote show voor de Sint-Baafskathedraal. Daar is Bavo, de patroonheilige van ons bisdom, op zijn paard bij de bisschop verschenen. Hij kwam aan de bisschop vragen om hem te zegenen en om hem in te wijden in het christelijk geloof.

Daarna was het tijd om naar huis terug te keren. We hebben een boeiende dag beleefd, vol afwisseling.