Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

Onze vormselkandidaten gingen ook dit jaar op bezoek bij de jeugddienst Don Bosco. Ze mochten er op een interactieve en creatieve manier werken rond het thema ‘vriendschap en relatievorming’, geïnspireerd op personages uit de film Shrek, en met ruimte voor spel, ontmoeting, uitwisseling en bezinning. Ze keerden enthousiast terug, in vriendschap voor elkaar, en met geloof in en liefde voor God.

 

Op zaterdag 30 september vierden 26 jongens en meisjes de start van hun vormselcatechese. Na een ietwat schuchter begin, maar daarna vlug geanimeerd, gaan zij vol enthousiasme samen op weg met God, naar hun H. Vormsel. Er was aandacht voor spel, puzzelen en animatie. Ze maakten ook gebedsdoosjes. En, er werd samen Eucharistie gevierd. Deken Marc bemoedigde hen vurig aan om te kiezen: Go for God. Hij vroeg ook wat ze zoal in het gebedsdoosje steken en of ze er iets uit willen voorlezen.  

  • StartdagVormselCatechese2017Gebedsdoosjes
  • StartdagVormselCatechese2017Homilie1
  • StartdagVormselCatechese2017Homilie2
  • StartdagVormselCatechese2017OnzeVader