Vormsel

Beste ouders,

Beste jongere,

Na het Doopsel en de Eerste Communie, is het Heilig Vormsel het derde sacrament waarin jonge mensen worden begeleid tot Christenmensen die daarvan ook getuigen door de manier waarop zij in het leven staan. Het Nederlandse woord 'vormsel' komt van het werkwoord 'vromen', dat betekent sterk en krachtig maken, want de keuze voor Jezus is helemaal niet zo evident en zal van hen, net als van ons, soms moeilijke beslissingen vergen. Bij hun Vormsel worden onze kinderen gesterkt met de Heilige Geest. Men kan ook op de volgende manier blijven stilstaan bij het woord 'vormen': vormen = vormgeven = een nieuwe opdracht geven.

Wensen bij de start van de catechese

Woordje van de catechisten

Zaterdag 8 oktober om 18 uur is het zover. Reeds in de namiddag bereiden onze kandidaat vormelingen zich voor op de startviering. Een feest voorbereiden doe je niet alleen, daarom rekenen zij en de ganse parochiegemeenschap, erop dat het ganse gezin hen zal steunen bij hun keuze en telkens aanwezig zullen zijn bij elke uitnodiging. Van harte dank en een fijne start.

Jullie catechisten Els, Werner en Hilde.

 

Woordje vanuit de parochiegemeenschap

Na 2 jaar voorzichtig blijven of alles wel normaal kan doorgaan, moeten we het ook dit jaar nog blijven doen, maar er is toch al meer zekerheid. Op zaterdag 8 oktober verkennen onze jonge mensen een nieuwe start in hun leven. We kijken allen uit naar hun gedreven enthousiasme en hopen op een fijn werkjaar dat zorgvuldig en met veel geduld onderbouwd is door onze catechisten. Aan hen alvast een dikke merci voor al die voorbije jaren, voor de moeilijke 2 jaar, en voor wat komen gaat.

Liefde op een kruispunt

KruisjesOp zaterdag 12 maart waren onze kandidaatvormelingen uitgenodigd in de avondviering om hun kruisje te ontvangen in voorbereiding van hun Vormsel. Verwijzend naar het evangelie waar Jezus tegen Zijn leerlingen zegt: “Jullie zijn zout van de aarde” werden deze jonge mensen aangemoedigd om “smaakmakers” van het dagelijkse leven te zijn.

GroepsfotoKandidaatvormelingen

Zout en licht

Om dit vol te houden, heb je een lichtbron nodig, iets of I(i)emand waar je heen kan om krachten op te doen. Wij, Christenen, hebben inderdaad Iemand waar we steeds naartoe kunnen in moeilijke tijden. Maar, ook als het ons goed gaat, moeten we kunnen danken. Het kruisje ontvangen impliceert daarom niet alleen “smaakmaker” zijn, maar tevens “lichtdrager”. Durven ook wij tonen dat we bron van goedheid en liefde willen zijn voor anderen. Reeds bij onze doop hebben we van God het zout én het licht meegekregen.

Rood kruisje van keramiek

Het kruis is hét “symbool van ons geloof”. Het toont dat iedereen meetelt, van hoog tot laag, van rechts naar links. Het kruisje dat onze kandidaatvormelingen ontvingen is van keramiek, verwijzing naar de broosheid van ons bestaan, en dat we anderen nodig hebben. Hun kruisje is ook rood. Toevallig of een bewuste keuze...? Er gaat liefde uit van dit kruis, "De Liefde".

OpdrachtDekenMarc1

De weg van de Liefde kiezen

Wie volgeling van Jezus wil zijn, botst wel eens op een kruis en dan moet je bereid zijn die zware balk af te leggen. Bij "liefde op het kruispunt" moeten we kiezen welke weg we verder gaan. Het kruis helpen dragen van mensen is ook de opdracht die we vanuit de eerste lezing meekregen (Cfr. Jesaja 58, 7-10). Onze voorganger nodigde iemand uit om naar de vijfde statie van de kruisweg, namelijk “Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen" te gaan. Zo proberen ook kerkmensen vandaag te doen. Als je bereid bent er te zijn voor anderen, dan ben je - samen met vele anderen - licht en zout van de wereld.

 

Bij het ontvangen van hun kruisje kreeg elke kandidaatvormeling een boodschap mee van Deken Marc.

 • Wees als Simon van Cyrene
 • Wees als brood voor de mensen
 • Wees licht voor de anderen
 • Wees steun voor de mensen
 • Draag zorg voor de ander

OpdrachtDekenMarc2

Meer dan ooit raken deze woorden ons. Als we over de grenzen kijken, is duidelijk dat vele onschuldige burgers een heel zwaar kruis dragen. Daarom werd bij bezinningsmoment een memento voor de bevolking van Oekraïne gehouden onder begeleiding van het lied van Rob de Nijs “Alles wat ademt”: 

Vrede is ver, verder dan ooit, zo dicht bij huis rusten de wapens nooit.
Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan.

Macht speelt met macht een donker spel, bang voor elkaar dreigen ze met de hel.
Leer nu of nooit samen te gaan, laat alles wat ademt in vrede bestaan, alles wat ademt in vrede bestaan.
Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan, laat alles wat ademt in vrede bestaan, alles wat ademt in vrede bestaan.

Proficiat!

Bedankt Deken Marc en ook allen die van start tot einde van de viering hun schouders hebben gezet om ons te helpen om de goede weg te kiezen.

Een hartelijk proficiat aan onze kandidaatvormelingen.

Marina

Naamopgave 2022: de spiegel van je naam

De spiegel van je naam” was het thema voor de naamopgave van onze kandidaatvormelingen in het weekend van 15-16 januari.

De sprong wagen

Met het intredelied "Span een draad weg uit jezelf, bouw bruggen en smeed banden. Maak de sprong..." als start, wagen deze jonge mensen een sprong door zich met hun naam bekend te maken.

Ze kozen ook het verhaal waarin God Mozes roept. Mozes was bang, voelde zich klein omdat hij niet goed kon spreken. God beval hem iemand mee te nemen want samen zouden ze sterk zijn. Samen voelt toch wel veiliger want in coronatijd hebben jonge mensen het niet gemakkelijk. Terwijl ze uitbundig horen te zijn, moeten ze nu zoveel regels volgen en daar bovenop verscholen blijven achter een mondmasker. En toch … gaan ze de sprong maken om stap voor stap zich bekend te maken en zich zo voor te bereiden op het H. Vormsel dat binnen enkele maanden hopelijk kan plaats hebben.

crowdsurfing 0

Gedragen © Bisdom Gent, tekening: Koen Van Loocke

Je naam opgeven, namen herinneren, bij naam geroepen worden

De kandidaatvormelingen hun naam stond op de spiegel geschreven.

We spanden ook de draad naar de brandweer die jaarlijks hun overleden leden herdenken en tevens naar de mensen die de voorbije maand december overleden zijn. Allemaal mensen met een naam die we niet willen vergeten, hun naam staat op het kruisje achteraan in de kerk opdat al wie langs komt hen even in herinnering brengt.

Bij je naam geroepen worden wil zeggen: je bent iemand, ik roep je omdat ik je nodig heb. Een naam die op vele plaatsen geschreven staat: in de school, in de jeugdbeweging, in de bib, ... En ja, ook en vooral, in de palm van Gods hand, want Hij wil er altijd en overal zijn. Dat is de naam die we te ontdekken hebben want we zijn kinderen van God. Wanneer zij vandaag hun naam hebben opgegeven wil het ook zeggen dat ze op zoek willen gaan om die roeping in te vullen.

handpalm

Handpalm © Bisdom Gent, tekening: Koen Van Loocke

Geloven...

Deken Marc had een opdracht mee die ik graag voor jullie neerschrijf:

Ik geloof in de zon zelfs als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde en de vriendschap, zelfs als die me niet omringt. Ik geloof in God, zelfs als Hij zwijgt”.

Hier kunnen we onszelf mee bevragen:

 • Geloof je echt in de zon die niet schijnt? Waar zie ik de zon in mijn leven?
 • Waar en wie omringt mij met liefde en vriendschap?
 • Waar hoor ik God ook in Zijn schijnbaar zwijgen?

Zou dit het antwoord zijn: “Vader van alle mensen, onzichtbaar, toch dichtbij. Jouw naam is heel bijzonder: Je bent er steeds voor mij”.

We kregen ook nog een prachtig evangelie over de bruiloft te Kana. Een bruiloft en geen wijn meer? Wat erg. Het werd niet direct aan Jezus gemeld, maar het was Maria, zijn moeder, die naar Jezus toe ging. Ze vroeg niet: “Zoon doe iets”. Maar haar woorden waren: “Ze hebben geen wijn meer”. Maria had vertrouwen en vraagt toch maar te doen wat Jezus zegt: “Vul de kruiken met water”. Toen kregen ze de beste wijn. Dit verhaal wil ons vandaag leren dat we met vertrouwen naar Jezus mogen gaan. Hij zegt ons, ook als Hij zwijgt, “Ik zal er zijn, altijd”. Er is bij Hem overvloed van liefde.

Met ons doopsel en het krijgen van onze naam wordt ons een overvloed van liefde aangereikt. Als wij in het teken geloven dan staan onze kruiken vol liefde voor anderen klaar en mogen we op onze beurt zeggen: ”Ik wil er zijn". In het geloofslied werd nog eens benadrukt:

“Ik geloof, ik vertrouw en waag de sprong om te geloven, en over alle twijfels heen weet ik diep vanbinnen dat God naar me zoekt. Hij wil met mij iets nieuws beginnen".    

Marina

Vieren met én wensen van onze kandidaat-vormelingen

Het was weer een tijdje geleden dat we de jongens en meisjes van de catechese mochten ontmoeten in onze kerk. Zaterdag 8 januari was het zover. Iedereen verstoken achter het verplichte mondmasker en blijgezind aan de slag.

Stilstaan bij ons doopsel (en vormsel)

Juist dit weekend herdachten we in de vieringen het doopsel van de Heer. Het deed ons eveneens stilstaan bij ons eigen doopsel. En aangezien binnen enkele maanden deze kandidaten hun doopsel zullen bevestigen in hun H. Vormsel, deed het ook stilstaan bij je eigen gedoopt en gevormd zijn, ja je kijkt achterom.

Jezus nodigt ons uit om van de wereld iets moois te maken

In Jezus heeft God zich geopenbaard, God heeft in Jezus handen en voeten gekregen. Ook wij hebben handen gekregen om mensen te omarmen en voeten om naar mensen toe te gaan. Een hart om deze jongeren in ons hart te sluiten en hen binnen te leiden in het christelijke geloof dat nu misschien niet helemaal doordringt maar laten wij het zaden noemen die wij zaaien en dit hopelijk met de jaren wasdom krijgen. Jezus nodigt ons uit om van de wereld iets moois te maken, een wereld waarin alle mensen zich als vrienden bij elkaar thuis voelen. Dagelijks krijgen we kansen om goed te zijn voor elkaar, die kansen willen wij hen geven.

Wat zou ik willen betekenen? 

In de eerste lezing die zij ons brachten was er sprake van een stoere eik. Hij was geveld om tot hout te verzagen. Wat zou deze eik wensen dat er van hem gemaakt wordt? Een deur om open te zetten om mensen toegang te geven? Een raam om bij elkaar een kijkje te nemen? Een tafel om samen aan te zitten waar gastvrijheid is en liefde? Een rustbank voor de vermoeide reiziger?

Het moeilijkste en het mooiste ... voor anderen warmte en licht zijn

Er kwam een heel eigenaardig antwoord maar om eens diep over na te denken. God zei: "Laat me gewoon brandhout van je maken. Laat je zagen en in stukken hakken. Dan geef je de mensen warmte en licht en dat hebben ze het meeste nodig...Zo geef je ook het beste van jezelf, want brandhout geeft zich verloren om het beste voor anderen te zijn."

Nieuwjaarswensen - licht van de kerstster

Bij het begin van het nieuwe jaar hadden deze kandidaten ook een lieve wens voor ons klaar: “We kunnen wensen verzinnen van hier tot aan de maan. Maar wat wij jullie het meeste wensen komt uit het diepste in ons. We wensen dat het licht van de kerstster jullie dromen mag verlichten en jullie nachten mag verhelderen zodat jullie uitgerust elke nieuwe dag warmte kunnen uitstralen voor iedereen die jullie mogen ontmoeten. We wensen jullie een gelukkig nieuwjaar”.

Bij het buitengaan kregen we elk een doosje met een wens, maar daarin zat het licht voor de komende dagen van dit nieuwe jaar. Heb jij je lichtje al laten branden ? Doen… want eenmaal het is opgebrand verschijnt er een wens voor jou. Deze van mij luidt : “Ik wens jou dat er een jaar op je wacht dat vooral naar je lacht.”

Marina

Kom Je mee aan boord? 

Zaterdag negen oktober 2021 startten 43 kandidaat-vormelingen met de voorbereiding op ons Vormsel. De startnamiddag bestond uit een quiz met zowel bijbelse vragen als doe-opdrachten. De Jerusalema werd gretig meegedanst! Daarna sloten de jongeren aan bij de Eucharistieviering. In deze speciale startviering stapten zij in de vriendenboot met Jezus als hun stuurman.

De komende catechesemomenten willen zij Jezus nog beter leren kennen. De kandidaat-vormelingen willen van hun leven iets moois maken en de catechese is een nieuwe fase in hun leven die hen daartoe uitnodigt. Daarom vroegen zij Jezus om tijdens deze vormselvoorbereiding mee aan boord te willen komen.  

 • Startdag vormselcatechese - Jerusalema
 • Startdag vormselcatechese - aan het werk
 • Startviering vormselcatechese
 • Startviering vormselcatechese
 • Startviering vormselcatechese