De ziekenzalving, vroeger als het sacrament van de stervenden beschouwd, werd door Vaticaan II uitdrukkelijk geherwaardeerd als sacrament van de zieken. Mensen die ernstig ziek zijn of zich door hun hoge leeftijd in hun bestaan bedreigd voelen, kunnen de priester roepen, naar de woorden van de H. Jacobus, voor handoplegging en zalving. Zou het niet een goede stap zijn om op onze parochie de zieken en bejaarden de gelegenheid te geven om elk jaar de ziekenzalving te laten ontvangen.