De volgende activiteiten plannen we in 2021, maar wel onder voorbehoud:

 18 januari: muzikale namiddag                      

22 februari: de Mopoptimist

15 maart: demonstratie honingprodukten       

19 april: Paasfeest

17 mei: voordracht                                         

21 juni: spelnamiddag

20 september: muzikale namiddag                 

18 oktober: voordracht

15 november: quiz                                          

13 december (let op aangepaste datum; voorheen 20 december): kerstfeest