Najaarsprogramma OKRA Sint-Antonius

Humoristische namiddag
20 september vanaf 14.00 u. optreden van de Moptimist in zaal ‘t Capucientje

Voordracht
18 oktober vanaf 14.00 u. voordracht over urologie door Dr. Klockaerts in zaal ‘t Capucientje

Quiz
15 november vanaf 14.00 u. in zaal ‘t Capucientje

Kerstfeest
13 december in zaal ‘t Capucientje