De volgende activiteiten plannen we in 2022, maar wel onder voorbehoud:

Maandelijkse ontmoetingsdagen, telkens op maandagnamiddag om 14u in de zaal van 't Capucientje, behalve paasfeest en kerstfeest

 ma 21 februari Demonstratie: “Honing, een zegen voor onze gezondheid”
 ma 21 maart Voordracht: “Blind zijn in een visuele wereld”
 di 26 april Paasfeest, 's middags
 ma 16 mei Muzikale namiddag met Luc Around
 ma 20 juni (A)Meezing-Karaoke
 ma 19 september    Muzikale namiddag met The Family Band
 ma 17 oktober Voordracht: “Palliatieve Zorgen”
 ma 21 november Quiz
ma 19 december Kerstfeest, 's middags