OKRA Sint-Antonius

Op deze webpagina vindt u het jaarprogramma en verslagjes over voorbije activiteiten van de vereniging OKRA Sint-Antonius. Voor meer info kan u terecht bij het bestuur:

Rousseau Georges  053 399083         Jooris Firmin 0472 744591
Van Onacker Olive      053 704963        Smekens Yolande 0471 362080
Keymeulen Lydie  053 777915        V.D.Biest Camiel 053 782428
Moreels Lydie  0496 810622   V.d.Steen Mieke 0497 314867
Bael M-Louise      053 772700    Cautaert Lea       053 214467
         

Op een zonnige 23 mei trokken we met 44 personen naar de rustige Westhoek. Het bezoek aan de biscuiterie van Jules Destrooper was top: de foto’s, de film, het materiaal kortom de gehele opbouw brachten ons veel kennis bij en het proeven werd in dank aangenomen. Na een smakelijk middagmaal bracht de gids ons naar de Duitse begraafplaats in Vladslo met het wereldberoemde beeldhouwwerk “Het Treurende Ouderpaar” van Käthe Kollwitz ter nagedachtenis aan haar gesneuvelde zoon en de talrijke anderen. Beklijvend! Nadien bezochten we de kerken van Woumen, heropgebouwd na de brand van 1985. Het sobere interieur met prachtige moderne glasramen stemt tot ingetogenheid. Dan ging het opnieuw richting Diksmuide met een kort bezoek aan de Sint-Niklaaskerk (ingewijd in 1144). Doorheen de eeuwen kreeg deze kerk het zwaar te verduren maar werd telkens weer opgebouwd als getuigenis van de gelovige bevolking. Om te eindigen was er nog een bezoek aan het vroegere begijnhof (13 de eeuw) nu bewoond door volwassenen met een verstandelijk handicap; toch wel een frisse hedendaagse functie. We  werden op deze dagreis vergezeld door een gedreven gids en hebben heel wat opgestoken van dit deel van de Westhoek met zo’n tragische verleden. Last but not least; het gezelschap is moe maar voldaan veilig thuisgebracht. Tot volgende keer,

Olive Van Onacker

Op 23 april waren tien enthousiaste OKRA leden klaar voor een wandeling. De start was Schoonaarde, de bocht van de Schelde tot Berlare. De zon was van de partij, de natuur prachtig, bloeiende boomgaarden, boshyacinten, zelfs meiklokjes. Een koekoek liet van zich horen. We hebben ervan genoten, en de 10.000 stappen hebben we gehaald.

Sint Antonius Wandeling van Schoonaarde tot Berlare 

Op 20 mei kwam de voorzitter van de Algemene Farmaceutische Bond, met name Lieven Zwaenepoel, uitleggen wat er zo belangrijk is aan het hebben van een persoonlijk medicatieschema bij uw huisapotheker. Er is een stijging waar te nemen in het gebruik van medicatie tengevolge van de groeiende welvaart en het steeds ouder worden van de bevolking. Gezien de evolutie is de opvolging belangrijk. De Farmaceutische zorg komt erop neer te zorgen dat mensen de juiste medicatie nemen, op de juiste momenten van de dag en in de juiste hoeveelheid. De apothekers zijn verbonden via computersysteem met dokters en ziekenhuizen. “Digitaal is het nieuwe normaal”. De aanwezigen stelden talrijke vragen en toonden dusdanig hun interesse in het onderwerp. Er werd één gouden raad meegegeven “voorkomen is beter dan genezen” door gezond te eten, veel te bewegen en voldoende te rusten. Meer informatie hierover op www.apotheek.be of via een folder in de apotheek.

Olive Van Onacker

Bij Okra Sint-Antonius is er geen feest zonder eerst de gelegenheid te krijgen een misviering bij te wonen. In deze paasviering werd aandacht besteed aan de betekenis van Pasen: een nieuw begin met aandacht voor de medemens naar het voorbeeld van de verrezen Heer. Daarna ging het feest van start. 74 leden genoten van het aperitief gevolgd door een verzorgd en lekker buffet. Iedereen was tevreden over spijs en drank.

Sint Antonius OkraPaas2

En omdat het feest was, werd er ook gezongen, allen samen onder de deskundige begeleiding van Martine Van de Voorde met Dirk Vermeir aan de piano. Liedjesteksten bewezen hun nut aan het “koor” te horen. Koffie en gebak was er uiteraard ook.

Sint Antonius OkraPaas1

Samengevat: een hartverwarmend gezelschap dat er duidelijk zin in had.

Olive Van Onacker

De OKRA ontmoetingsnamiddag van 18 maart stond in het teken van goochelaar Zirnitra. Na de verwelkoming door Pater Paul met de goede raad om niet te vlug te oordelen en vooral het mooie te zien rondom ons, begon de show van Zirnitra. Hij nam zijn publiek mee in de wereld van de magie. Op het einde van menige goocheltruc (aan de hand van kaartspel, touw, schaar, waspoeder, bankbriefje …enz) vroegen we ons verbijsterd af “Hoe doet hij dat toch?!”. Aan het applaus te horen had iedereen genoten van het optreden. Chapeau - of hoedje af - voor de toverkunsten van deze goochelaar met de hoge hoed. Bedankt voor de ontspannende namiddag!

Sint Antonius Zirnitrab