OKRA Sint-Antonius

Op deze webpagina vindt u het jaarprogramma en verslagjes over voorbije activiteiten van de vereniging OKRA Sint-Antonius. Voor meer info kan u terecht bij het bestuur:

Rousseau Georges  053 399083         Jooris Firmin 0472 744591
Van Onacker Olive      053 704963        Smekens Yolande 0471 362080
Keymeulen Lydie  053 777915        V.D.Biest Camiel 053 782428
Moreels Lydie  0496 810622   V.d.Steen Mieke 0497 314867
Bael M-Louise      053 772700    Cautaert Lea       053 214467
         

Als de eerste adem is gedoofd

Het eerste vuur, de geestdrift van ’t begin.

Als wij moe worden, van het werken zonder resultaat.
Als de nacht toedekt wat we hebben gezaaid.
Als de gewoonte doet vergeten, waar het in den beginne om ging.
Als de wonden blijven knagen, van onopgeloste spanningen en conflicten, van de roddel of van woorden ooit teveel of te weinig gezegd…

Geef Gij ons dan uw lange adem - hemel en aarde zijn ook niet op één dag gevormd.
Geef ons eerbied voor de groei van ieder mens, en, doe ons opstaan van graag zien, van rechtvaardigheid en innerlijkheid.
Dat we mogen zien dat alles goed wordt.

OKRA zingeving

 

OKRA schrapt alle activiteiten tot 30 augustus.

 

We delen nog graag met jullie het wandelplezier van onze OKRA-activiteit die nog net op de valreep plaatshad, vooraleer het corona-virus ons in ons kot hield! 

Maandag 9 maart, de enige droge dag tussen weken van regen, zijn we met 12 enthousiaste okra-leden vertrokken voor een wandeling in Meldert. Een schaars zonnetje was van de partij. Er werd gekozen voor begaanbare wegen, maar modderstromen werden ons niet gespaard. We hebben ervan genoten. 

Sint Antonius OKRAwandelen1 

Sint Antonius OKRAwandelen2

OKRA volgt de instructies van de overheid op en schrapt alle activiteiten voorlopig tot nadere berichtgeving.

logo okrabackgroundEen interessante ontmoetingsnamiddag!

Ergotherapeut Jens Van de Perre gaf een waaier aan mogelijkheden die ouderen onder ons kunnen aanwenden om, zolang als mogelijk, thuis te blijven wonen. Er bestaan allerhande hulpmiddelen, er wordt advies gegeven rond woningaanpassingen, er is woonbegeleiding, valpreventie, training enz. Het Niet-residentiële team van Zorgcampus Denderrust geeft eveneens in andere domeinen advies en begeleiding om het leven van deze doelgroep leefbaar te houden. De verantwoordelijke van het LDC De Dendervallei, Mevrouw Cécile Merris verduidelijkte de algemene opdracht van een lokaal dienstencentrum en gaf inlichtingen over de tegemoetkomingen waar senioren recht op hebben. Er werden vragen gesteld en er werd nagepraat bij een bakje troost en lekkere koffiekoeken.

(Olive Marcoen)

Onze eerste activiteit van 2020 was een ontspannende muzikale namiddag met Luc Around. Zoals de naam het aangeeft werden wij vergast op een gevarieerd repertoire van liedjes. Iedere aanwezige kreeg een drank aangeboden om te toasten op een goede gezondheid. Daarna werd er flink gepraat over alle voorbije samenkomsten met familie en vrienden en over alles wat zo nodig moest worden medegedeeld; in één woord is dat “ontmoeten”. Om de namiddag af te sluiten was er een lekkere koffie en koeken. Wederom gezelligheid troef!

Tot binnenkort.   

Sint Antonius OKRAOntmoeten1

           Sint Antonius OKRAOntmoeten3

Tijdens de kortste en donkerste dagen van het jaar heeft het bestuur van Okra Sint-Antonius voor een gezellig feest gezorgd. Na de misviering (we vergeten overledenen en zieken niet) kwam iedereen samen in de zaal. Bloemstukjes, kaarsjes, eten en drinken, muziek en samenzang maar vooral aangename mensen maakten de sfeer. Deze vroege kerstviering bood een voorsmaak van het echte feest van Kerstmis met licht, warmte, hoop en vertrouwen in de toekomst.

  • Sint Antonius OKRAKerst1
  • Sint Antonius OKRAKerstt2
  • Sint Antonius OKRAKerst3