Deze medewerkers gaan in naam van de parochie bij de geboorte van een kind de ouders gelukwensen.

Verder, nadat de ouders de doop van hun kind hebben aangevraagd, gaan zij de doop voorbereiden.

Een aanvraag voor een doopsel graag 1 maand op voorhand aanvragen bij de parochiepriester, pastoor Paul Segers.