Vanuit verschillende hoeken zoeken zij bij te dragen tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn.

Koren:

Onze koren aanvaarden heel graag mensen die wensen mee te zingen.

Koninklijk Sint-Jobskoor en Orkest

Er is het koninklijk Sint Jobskoor dat de hoogdagen van Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en de nachtmis met Kerstdag verzorgt, de voorzitter en contactpersoon van dit koor is Dhr. Louis Somers, telefoonnummer: 053/778135.

Deze mensen repeteren steeds X aantal dinsdagen voor een hoogdag.

Parochiekoor

Het parochiekoor verzorgt om de 14 dagen de Mis en wordt geleid door Mvr. Bombart Marina (Tel: 053 / 21 36 12).

Deze mensen repeteren 's woensdags, volgens afspraak.

Naast deze koren dragen nog meerdere mensen hiertoe hun steentje bij.

  • Er zijn medewerkers die een misblaadje maken voor de mensen die de weekenddiensten bijwonen, zodat iedereen meer actief kan meevieren.

  • Nog een andere vrijwilliger zorgt voor de gebeden op het kerkhof na elke uitvaartdienst.

  • Er zijn medewerkers die zorgen voor de bloemen in de kerk en de versiering, vooral in de sterk liturgische tijden zoals tijdens de advent, veertigdagen, Goede Week, enz.

  • Er zijn ook meerdere medewerkers die de doop- en vormselcatechese verzorgen, de bewegingen en de werkgroepen zorgen regelmatig voor themamissen wanneer zij samen feestvieren en zich bezinnen.

  • Er zijn niet te vergeten ook vrijwilligers die ongezien achter de schermen werken, zoals veel wassen en strijken, zorgen voor de gewaden van voorganger, misdienaars, altaardwalen en linnen.

  • Ook onze misdienaars helpen de parochie voor de weekendvieringen, alsook andere jongens en meisjes voor de speciale sterke vieringen doorheen het jaar.