Liturgie

Heel wat mensen dragen bij tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn. Hieronder een - wellicht onvolledig - overzicht van zowel mensen en groepen, als sleutelvieringen waar graag nog eens op teruggeblikt wordt.

 

Het parochiekoor verzorgt om de 14 dagen de Mis en wordt geleid door Mevr. Bombart Marina (Tel: 053 / 21 36 12).

Deze mensen repeteren 's woensdags, volgens afspraak.

receptie koor03

Sint Antonius parochiekoor2

Naast deze koren dragen nog meerdere mensen hun steentje bij:

  • Medewerkers die een misblaadje maken voor de mensen die de weekenddiensten bijwonen, zodat iedereen meer actief kan meevieren
  • Medewerkers die zorgen voor de bloemen in de kerk en de versiering, vooral in de sterk liturgische tijden zoals tijdens de advent, veertigdagen, Goede Week, enz.
  • Ook onze misdienaars helpen de parochie voor de weekendvieringen, alsook andere jongens en meisjes voor de speciale sterke vieringen doorheen het jaar.
  • Nog een andere vrijwilliger zorgt voor de gebeden op het kerkhof na elke uitvaartdienst.
  • Er zijn ook meerdere medewerkers die de doop- en vormselcatechese verzorgen, de bewegingen en de werkgroepen zorgen regelmatig voor themamissen wanneer zij samen feestvieren en zich bezinnen.
  • Er zijn niet te vergeten ook vrijwilligers die ongezien achter de schermen werken, zoals veel wassen en strijken, zorgen voor de gewaden van voorganger, misdienaars, altaardwalen en linnen.

Palmzondag Sint-Antonius 2019

De Goede Week, de laatste week van de Vasten, en vooral Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vormen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Samen met Pasen herdenken we deze dagen de kern van ons geloof. Kolet Janssen pende enkele bedenkingen neer bij wat ze noemt "een week met een randje". Warm aanbevolen is tevens de gids bij de Goede Week waarin ook aandacht wordt besteed aan de gebeurtenissen tussen Palmzondag en Witte Donderdag.

De juichende mensen die uitkijken naar hulp en bevrijding, de hogepriesters die tegen alle verwachting in Gods werk niet herkennen of willen erkennen, Maria Magdalena, Judas, Petrus, ... Zoveel mensen, zoveel opinies, zoveel gevoelens. In wie herkennen wij onszelf?    (14/04/2019)

 

In onze hoofdkerk wordt op de vooravond van carnaval een Oiljsterse mes gevierd. Na de "drie zotte dagen" zijn er de aswoensdagvieringen op de verschillende parochies. In Ninove kan je na de viering ’s middags een sobere maaltijd nuttigen in de rust van het klooster. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen. Een mooi initiatief om aswoensdag ook écht door te laten dringen. Wie dat wenst kan tijdens de vasten bovendien iedere dag een e-mail ontvangen met de bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips om beter te leren bidden. Deze online vastenretraite van de jezuïeten heeft dit jaar als thema Jezus ging de berg op. Ze nodigt uit om ook de berg op te gaan, Jezus achterna: een niet geringe inspanning, maar ook een onvermoed uitzicht.

 

Lichtmis, het feest van licht en van Onze Lieve Vrouw. Feest ook van de gedoopte kindjes. Maar het zeer barre weer met koude en regen verhinderde velen om buiten te komen en samen te danken en te vieren. De viering was stemmig en vreugdevol. Na de Eucharistie kwamen we samen voor een babbel en een pannenkoek.

  • Sint Antonius Lichtmis 2019
  • Sint Antonius Lichtmis 2019