Liturgie

Heel wat mensen dragen bij tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn. Hieronder een - wellicht onvolledig - overzicht van zowel mensen en groepen, als sleutelvieringen waar graag nog eens op teruggeblikt wordt.

 

Het parochiekoor verzorgt om de 14 dagen de Mis en wordt geleid door Mevr. Bombart Marina (Tel: 053 / 21 36 12).

Deze mensen repeteren 's woensdags, volgens afspraak.

receptie koor03

Sint Antonius parochiekoor2

Naast deze koren dragen nog meerdere mensen hun steentje bij:

  • Medewerkers die een misblaadje maken voor de mensen die de weekenddiensten bijwonen, zodat iedereen meer actief kan meevieren
  • Medewerkers die zorgen voor de bloemen in de kerk en de versiering, vooral in de sterk liturgische tijden zoals tijdens de advent, veertigdagen, Goede Week, enz.
  • Ook onze misdienaars helpen de parochie voor de weekendvieringen, alsook andere jongens en meisjes voor de speciale sterke vieringen doorheen het jaar.
  • Nog een andere vrijwilliger zorgt voor de gebeden op het kerkhof na elke uitvaartdienst.
  • Er zijn ook meerdere medewerkers die de doop- en vormselcatechese verzorgen, de bewegingen en de werkgroepen zorgen regelmatig voor themamissen wanneer zij samen feestvieren en zich bezinnen.
  • Er zijn niet te vergeten ook vrijwilligers die ongezien achter de schermen werken, zoals veel wassen en strijken, zorgen voor de gewaden van voorganger, misdienaars, altaardwalen en linnen.

Palmzondag Sint-Antonius 2019

De Goede Week, de laatste week van de Vasten, en vooral Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vormen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Samen met Pasen herdenken we deze dagen de kern van ons geloof. Kolet Janssen pende enkele bedenkingen neer bij wat ze noemt "een week met een randje". Warm aanbevolen is tevens de gids bij de Goede Week waarin ook aandacht wordt besteed aan de gebeurtenissen tussen Palmzondag en Witte Donderdag.

De juichende mensen die uitkijken naar hulp en bevrijding, de hogepriesters die tegen alle verwachting in Gods werk niet herkennen of willen erkennen, Maria Magdalena, Judas, Petrus, ... Zoveel mensen, zoveel opinies, zoveel gevoelens. In wie herkennen wij onszelf?    (14/04/2019)

 

StilleZaterdag2019

Wat moet het een hectische dag geweest zijn, die Goede Vrijdag. Een massa mensen op de been, emoties hoog oplaaiend. Toenmalige machtshebbers schuiven verantwoordelijkheid tactisch naar elkaar én van zich af. De beslissing is aan het volk, maar het draagvlak kenterde van Palmzondagvreugde voor de bevrijder naar diepe ontgoocheling en verraad, en dus doodstraf voor de godslasterende opiniemaker.

De waardigheid en sereniteit waarmee Jezus zijn ondervraging, marteling en langzame kruisdood ondergaat staan hiermee in schril contrast. Jezus troost de vrouwen, bidt voor zijn beulen, belooft het paradijs, en geeft de geest. Hij was niet de eerste en niet de laatste die onmenselijk moest lijden. Maar Zijn gebed lijkt de heftigste gevoelens af te zwakken: het verlangen naar wraak. Hij verzoent de mens met zijn ergste vijand en dat is de dood.

Vandaag, op Stille Zaterdag, keert de rust terug. We staan verstillen bij het graf. Bijna onmerkbaar is er toch ook nu een hoopvolle ondertoon. Het eindigt niet bij het lijden. Blijven treuren zal geen optie blijken te zijn! Paus Franciscus schreef: "God gaat ons altijd vooraf. God verrast steeds. Dankzij Hem volgt op de nacht van Goede Vrijdag, de morgen van Pasen die in staat is de hele wereld met hoop te vervullen". Alvast welkom op de Paaswake of de Paasvieringen!   

WitteDonderdag2019

De evangelielezing op Witte Donderdag start bij het avondmaal, het laatste, Judas zal Jezus later overleveren. Jezus - de Meester - wast, tegen alle wereldse logica in, de leerlingen de voeten.

Witte Donderdag is een dag van hoop: deze God is een dienende God. Hij is geen heerser, maar een dienaar van mensen" - Ilse Cornu

De lezing is slechts een kort fragment uit een lange bewogen dag, waarop Jezus het voornaamste gebod formuleerde, en het brood brak en de wijn deelde om Hem te gedenken.

Gedachtenis en overlevering

Iedere zondag herdenken we deze dag waarop de Eucharistie werd ingesteld. Gedachtenis en overlevering, Kardinaal Daneels gebruikte ze als twee sleutelwoorden van deze dag, in alle betekenissen. 

Uw wil geschiede

Jezus zal later in de hof van Olijven eenzaam en angstig bidden “Uw wil geschiede”. Hij wordt verpletterd door het kwaad van de wereld, maar vertrouwt zich rotsvast toe aan de liefde van de Vader. En daarom is het ook een moedig gebed, iets wat we zelf ook bidden in het Onze Vader ...

"Voor een gelovige is dit meer dan een hoop, het is een zekerheid. God is bij mij." - Paus Franciscus