Liturgie

Heel wat mensen dragen bij tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn. Hieronder een - wellicht onvolledig - overzicht van zowel mensen en groepen, als sleutelvieringen waar graag nog eens op teruggeblikt wordt.

 

Het parochiekoor verzorgt om de 14 dagen de Mis en wordt geleid door Mevr. Bombart Marina (Tel: 053 / 21 36 12).

Deze mensen repeteren 's woensdags, volgens afspraak.

receptie koor03

Na 103 jaar hebben ze beslist er mee te stoppen. Ondanks de voorbije paar moeilijke jaren, werden samen met het koor van Meldert nog steeds mooi verzorgde Misvieringen opgevoerd. Het Koninklijk Sint-Jobskoor en orkest bracht vele jaren lang prachtig gezongen Eucharistievieringen die veel volk bijeenbrachten van eind en ver. Er zijn heel wat personaliteiten geweest die dit koor gedragen hebben, jarenlang, dank zij hun muzikaal talent, hun ijver, hun repetities, hun geloof en vriendschap. Dank u van harte.

 • 00 Pasen2003
 • 01 PrachtigeSoleStemmen2
 • 01 PrachtigeSolostemmen
 • 02 sintjobskoormetorkestopverplaatsing
 • 04 Kerstfeest1

   

 • 05 Kerstfeest2
 • DirigentOrkest1
 • 03 ReceptiesNaHoogmis
 • Kaas en wijnavond
 • 06 recentoptreden1
 • 07 recentoptreden2
 • 08 MedaillesSintBavo 100jaar
 • Optreden met Pasen in 2003
 • Prachtige stemmen, mooie solo's gebracht ...
 • Prachtige stemmen, mooie solo's gebracht ...
 • Optreden buiten onze Sint-Antoniuskerk
 • Kerstfeestjes met originele wensen en cadeautjes
 • Kerstfeestjes met originele wensen en cadeautjes
 • Met volle overgave en passie ...
 • En nadien bijpraten/klinken op de receptie.
 • Kaas- en wijnavonden en andere evenementen georganiseerd
 • Recent optreden
 • Recent optreden
 • Ontvangst en medaille uitreiking op het standhuis aan een aantal leden tgv 100 jaar Koninklijk Sint-Jobskoor en orkest

 

Naast deze koren dragen nog meerdere mensen hun steentje bij:

 • Medewerkers die een misblaadje maken voor de mensen die de weekenddiensten bijwonen, zodat iedereen meer actief kan meevieren
 • Medewerkers die zorgen voor de bloemen in de kerk en de versiering, vooral in de sterk liturgische tijden zoals tijdens de advent, veertigdagen, Goede Week, enz.
 • Ook onze misdienaars helpen de parochie voor de weekendvieringen, alsook andere jongens en meisjes voor de speciale sterke vieringen doorheen het jaar.
 • Nog een andere vrijwilliger zorgt voor de gebeden op het kerkhof na elke uitvaartdienst.
 • Er zijn ook meerdere medewerkers die de doop- en vormselcatechese verzorgen, de bewegingen en de werkgroepen zorgen regelmatig voor themamissen wanneer zij samen feestvieren en zich bezinnen.
 • Er zijn niet te vergeten ook vrijwilligers die ongezien achter de schermen werken, zoals veel wassen en strijken, zorgen voor de gewaden van voorganger, misdienaars, altaardwalen en linnen.

Hemelvaart2Van Pasen naar Hemelvaart

Net als op de andere dagen van de Paastijd, wordt op Hemelvaartsdag voorgelezen uit de Handelingen van de apostelen waarin een beeld wordt geschetst van de eerste jaren van de Kerk. En dat start niet toevallig met een ervaringsverslag van Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 4-11). In zijn preek vestigde Pater Paul de aandacht op de twee mannen in witte gewaden die de apostelen na Jezus’ hemelvaart toespreken. Zij komen wel vaker op de proppen bij belangrijke gebeurtenissen. Deze keer brengen zij de apostelen tot de orde van de zaak:

Blijf niet naar de hemel staren, jullie hebben een opdracht gekregen, het is nu aan jullie om te vertellen over de Vader, en om Zijn liefde zichtbaar te maken door wat jullie voorleven, net zoals Jezus heeft gedaan!

En de leerlingen trekken zich, samen met Maria, een paar dagen terug in bezinning en gebed. De 40 dagen van Pasen tot Hemelvaart was een leerperiode (Hemelvaart in 3 krachtlijnen).

Van Hemelvaart naar Pinksteren

In het Evangelie zelf (Mattheüs 28, 16-20) stelt Jezus hen gerust: zij zijn niet alleen, Hij blijft bij hen, net zoals Hij eerder liet verstaan op weg naar Emmaüs (catechese van Paus Franciscus 24 mei 2017). En ook de zondagslezing die volgt op Hemelvaartsdag (Johannes 17, 1-11) tracht gerust te stellen door te herinneren aan het gebed van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. De volgelingen van Jezus ervoeren toen dat hun leermeester helemaal vol werd van Gods heerlijkheid, dat Hij diezelfde uitstraling kreeg, liefdevol zoals God, een heerlijk mens.

Als je een hechte band hebt met God, dan neem je iets van die innerlijke kracht over, en dat is te merken aan alles wat je zegt en doet.

In het gebed horen we dat Jezus’ wens was dat zij net zo’n diepe verbondenheid met Hem mogen hebben, dat zij aangestoken worden door datzelfde vuur en dat ze diezelfde uitstraling zullen hebben (naar Leo Koerhuis).

Wie verder leest zal zien dat Jezus’ gebed nog verder gaat: Hij bidt ook voor ons. Het doet zo’n deugd en geeft extra vertrouwen te weten dat iemand voor u bidt, dat die persoon ook jouw uitdagingen of zorgen, verdriet of pijn, voorlegt bij de Vader!