Vorige week, op Gaudete-zondag kreeg onze kerk, naar jaarlijkse gewoonte, het Gaudete-koor op bezoek. Ze luisterden met Gregoriaanse gezangen de derde zondag van de advent op.

De vierde zondag van de advent wordt ook wel Rorate-zondag genoemd. Rorate caeli is een lied geïnspireerd op Jesaja 45,8 met als refrein Roráte caéli désuper, et núbes plúant jústum of Dauwt, hemelen, van boven, gij, wolken, beregene de rechtvaardige.

Enkele knipsels uit de hele lied, illustreren de toon op deze laatste zondag van de advent: een volk - bewust van eigen kleinmenselijkheid en fouten - kijkt verlangend uit naar troost, naar verlossing dat als dauw uit de hemel valt en het leven op aarde mooi maakt.

 

Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk,
en zend ons degene, die U zenden wil. Zend het Lam...

Ge zult getroost worden, Mijn volk! Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet, terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?

Vrees niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.