Palmzondag Sint-Antonius 2019

De Goede Week, de laatste week van de Vasten, en vooral Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, vormen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Samen met Pasen herdenken we deze dagen de kern van ons geloof. Kolet Janssen pende enkele bedenkingen neer bij wat ze noemt "een week met een randje". Warm aanbevolen is tevens de gids bij de Goede Week waarin ook aandacht wordt besteed aan de gebeurtenissen tussen Palmzondag en Witte Donderdag.

De juichende mensen die uitkijken naar hulp en bevrijding, de hogepriesters die tegen alle verwachting in Gods werk niet herkennen of willen erkennen, Maria Magdalena, Judas, Petrus, ... Zoveel mensen, zoveel opinies, zoveel gevoelens. In wie herkennen wij onszelf?    (14/04/2019)