WitteDonderdag2019

De evangelielezing op Witte Donderdag start bij het avondmaal, het laatste, Judas zal Jezus later overleveren. Jezus - de Meester - wast, tegen alle wereldse logica in, de leerlingen de voeten.

Witte Donderdag is een dag van hoop: deze God is een dienende God. Hij is geen heerser, maar een dienaar van mensen" - Ilse Cornu

De lezing is slechts een kort fragment uit een lange bewogen dag, waarop Jezus het voornaamste gebod formuleerde, en het brood brak en de wijn deelde om Hem te gedenken.

Gedachtenis en overlevering

Iedere zondag herdenken we deze dag waarop de Eucharistie werd ingesteld. Gedachtenis en overlevering, Kardinaal Daneels gebruikte ze als twee sleutelwoorden van deze dag, in alle betekenissen. 

Uw wil geschiede

Jezus zal later in de hof van Olijven eenzaam en angstig bidden “Uw wil geschiede”. Hij wordt verpletterd door het kwaad van de wereld, maar vertrouwt zich rotsvast toe aan de liefde van de Vader. En daarom is het ook een moedig gebed, iets wat we zelf ook bidden in het Onze Vader ...

"Voor een gelovige is dit meer dan een hoop, het is een zekerheid. God is bij mij." - Paus Franciscus