De veertigdagentijd, de goede week en Pasen zijn intens beleefde tijden in het liturgisch jaar. Het was fijn te mogen ervaren dat we er binnen onze gemeenschap, dankzij vele helpende handen, iets mooi en goed konden van maken. De vele activiteiten en vieringen werden bovendien ondersteund en bijgewoond door vele mensen. Dank u wel aan allen! Aan onze muzikanten in beide koren en orkest die al heel vroeg en wekenlang mooie liturgische gezangen en muziek repeteerden, en de vieringen opluisterden. Dank ook aan de vele vrijwilligers die een handje toe staken in de kerk, in ’t Capucientje voor de solidaire maaltijden, en die de zieken, de mensen in rusthuizen en service flats een hartelijk bezoek brachten met een warme groet, paaseitjes, en een luisterend oor voor hun verhalen. Maar er werden bijvoorbeeld ook mooie bloemen en palmtakken voor Palmzondag en Pasen gratis geschonken. En de twee omhalingen voor Broederlijk Delen, en de opbrengst van de sobere soepmaaltijden voor Paksitan en Rwanda brachten bijna € 3400 op. Hartelijk dank! Dank u aan alle andere mensen die zich op de een of de andere manier hebben ingezet! Dat is verder doen wat Christus heeft voor gedaan. Christus wordt nog gekruisigd, maar Christus gaat ook - in en door mensen - nog weldoende rond.

Hieronder volgt ook nog een foto-impressie van de Eucharistieviering op Paaszondag, 10u30.

 • Versiering altaar op Pasen
 • 01 ChristusVerrezen
 • 02 Intrede
 • 04 ZegenenVuur
 • 05 PaaskaarsAangestoken
 • 07 DoopvontWater
 • 09 ZegenenWater
 • 11 SintJobskoorOrkest
 • Versiering van het altaar op Pasen
 • Christus is verrezen!
 • Intrede
 • Zegening van het vuur
 • Nieuwe paaskaars werd aangestoken
 • Doopvont en water staan klaar
 • Zegenen van het water
 • Opgeluisterd door Koninklijk Sint-Jobskoor met orkest